Elektrický náboj

Převodní tabulka elektrického náboje

Převodní tabulky veličiny elektrický náboj
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
coulomb C 1 Coulomb je náboj částic, které projdou za 1 sekundu průřezem vodiče, kterým prochází proud 1 A. Coulomb je odvozená jednotka SI.
Charles Auguste de Coulomb (1736 - 1806).
ampér sekunda A.s 1  
ampér hodina A.h 0,003 6  
elementární náboj e 1,602 189 2 . 10-19 Elementární náboj elektronu.
statcoulomb sC 3,335 646 0479 . 10-10 Statcoulomb je bodový náboj, který na stejně velký náboj působí ze vzdálenosti 1 cm silou 1 dyn. Je součástí CGSE soustavy. 1 C = 2,997 92 . 10-9 sC. [17]
Koeficient
Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 1,60219.10-19 u jednotky elektrického náboje elementární náboj znamená, že 1 elementární náboj = 1,60219.10-19 coulomb.

Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.

Relativní permitivita

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš