Elektrický proud

Převodní tabulka elektrického proudu

Převodní tabulky veličiny elektrický proud
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
ampér A 1 Ampér je elektrický proud, který při stálém průtoku dvěma  rovnoběžnými přímkovými velmi dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 m od sebe, vyvolá mezi vodiči sílu 2 E-7 newtonu na 1 m délky. Dříve se ampér nazýval absolutní ampér. Ampér je základní jednotka SI a je pojmenován podle francouzského fyzika André Ampéra (1775-1836).
mezinárodní ampérA int.0,999 85 Mezinárodní ampér je definován jako elektrický proud, který vyloučí z roztoku dusičnanu stříbrného 1,11804 mg stříbra za 1 sekundu.
statampérsA0,000 000 000 333 564Statampér je dříve užívaná jednotka elektrického proudu. Je to součást CGSE systému.
abampérabA10Abampér je dříve užívaná jednotka elektrického proudu. Předpona ab znamená, že jednotka patří do absolutního CGS systému jednotek (jednotka pro proud CGSM soustavy).
biotBi10Jean Baptiste Biot (1774 - 1862) - jednotka patří do CGS systému jednotek.
Koeficient
Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 10 u jednotky elektrického proudu abampér znamená, že 1 abampér = 10 ampérů.

Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš