Paul Adrien Maurice Dirac

Paul Dirac

8. 8. 1902 - 20. 10. 1984

Anglický fyzik Paul Adrien Maurice Dirac se narodil 8. dubna 1902 v Bristolu (Gloucestershire). Paul Dirac vystudoval elektroinženýrství na Universitě v Bristolu, pak se začal zabývat matematikou v St. John's College v Cambridge.

Teoretická formulace kvantové mechaniky

Paul Dirac je znám jako tvůrce kompletní teoretické formulace kvantové mechaniky.

1925 - vydal článek, který se stal jeho prvním velkým příspěvkem ke kvantové teorii. V roce 1926 rozpracoval maticovou teorii (autor W. K. Heisenberg) a vlnovou teorii (E. Schrödinger) - za tuto práci získal titul PhD.

V roce 1928 publikuje 2 články Kvantová teorie elektronu. Články definují 4 vlnové funkce popisující relativistický pohyb elektronu. Na základě řešení těchto funkcí Dirac předpověděl antihmotu a položil základ studia magnetického momentu a spinu elektronu.

1930 - Dirac publikoval Principy kvantové mechaniky (The Principles of Quantum Mechanics) - Dirac v knize shrnuje kvantovou teorii pole. Dirac se stává členem Královské společnosti.

1932 - Dirac jmenován lucasiánským profesorem university v Cambridge; místo zastával 37 let.

Nobelova cena

1933 - Nobelova cena za fyziku za práci Principy kvantové mechaniky (jen pro zajímavost: švagr Diraca, Eugen Wigner, získal Nobelovu cenu za fyziku v roce 1963).

1939 - obdržel Královskou medaili.

1952 - Dirac získal Copleyovu medaili za přínos k relativistické dynamice částic v kvantové mechanice.

1971 - Dirac jmenován profesorem fyziky na Floridské státní universitě. Dále je zvolen čestným členem ústavu fyziky.

1973 - obdržel Řád za zásluhy. Do roku 1975 působí na Leningradské polytechnice.

Paul Adrien Maurice Dirac - hrob

Diracův hrob - Westminsterské opatství (Londýn)

Poslední roky svého života tráví Dirac na Floridské univerzitě v Tallahassee (USA). Paul Adrien Maurice Dirac zemřel 20. října 1984 v Tallahassee. Po devíti letech je Paul Dirac převezen do rodné Británie a pohřben ve Westminsterském opatství.

Diracova medaile

Na počest Paula Diraca uděluje od roku 1985 Mezinárodní centrum pro teoretickou fyziku Abduse Salama Diracovu medaili za významné práce v oblasti teoretické fyziky.

Další informace

Paul Dirac

Teoretické formulace kvantové mechaniky

1933 - Nobelova cena (také Erwin Schrödinger).

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš