Ole Christensen Rømer

Ole Christensen Rømer

25. 9. 1644 - 19. 9. 1710

Dánský astronom Ole Christensen Rømer se narodil 25. září 1644 v Århusu v rodině obchodníka Christena Pedersena a Anny Olufsdatter Stormové. Otec Christen Pedersen začal používat jméno Rømer podle dánského ostrova Rømø, aby se odlišil od svých jmenovců. Ole Rømer vystudoval v Århusu katedrální školu a univerzitu v Kodani.

Roemerův podpis

Podpis Ole Rømera

Rychlost světla

Po studiích v Kodani Rømer na observatoři Uraniborg na ostrově Hven nedaleko Kodaně několik měsíců od roku 1671 pozoroval asi 140 zatmění Jupiterova měsíce Io. Podobná pozorování provedl v Paříži Giovanni Domenico Cassini. V porozováních byly určité nesrovnalosti (časové rozdíly), které byly podle Cassiniho způsobenosti konečností rychlosti světla. V roce 1672 odjel Ole Rømer asistovat Cassinimu do Paříže. V královské observatoři strávil následujících devět let.

Roku 1676 Ole Rømer přednesl svá zjištění ohledně měření rychlosti světla na základě pozorování zákrytu Jupitera a jeho měsíců Francouzské akademii věd. Jeho závěry o konečné rychlosti světla ale nebyly vědeckou obcí plně přijaty.

Roemer při pozorování

Ole Rømer při práci

Na dvoře Ludvíka XIV.

Ole Rømer působil na dvoře francouzského krále Ludvíka XIV jako vychovatel následníka trůnu. Podílel se také na vytvoření fontán ve Versailles.

Z Francie do Dánska se Rømer vrátil v roce 1681. Stal se profesorem astronomie na kodaňské univerzitě. Ve stejném roce se oženil s Anne Marie Bartholinovou. Pět let po smrti své první ženy se v roce 1699 oženil s Else Magdalene Bartholinovou. Obě manželství byla bezdětná.

Rømer metrolog

Jako královský matematik Ole Rømer vytvořil první dánský národní systém pro míry a váhy platný od 1. května 1683. Systém byl založen na rýnské stopě a později v roce 1698 byl dále upřesněn. Rømer také stanovil přesnější dánskou míli jako 24 000 dánských stop (asi 7 532 m).

V roce 1700 Rømer u krále krále prosadil zavedení gregoriánského kalendáře v Dánsku a Norsku. O to se mimochodem sto let před tím marně snažil Tycho de Brahe.

Rømerova teplotní stupnice

Během rekonvalescence zlomeniny nohy Ole Rømer vyvinul jednu z prvních teplotních stupnic. V roce 1708 jej navštívil Fahrenheit, který Rømerovu teplotní stupnici následně vylepšil. Fahrenheitova stupnice se v některých zemích používá dodnes.

Vedené kodaňské policie

V roce 1705 byl Rømer ustanoven starostou a velitelem kodaňské policie. Funkci zastával až do své smrti v roce 1710. Pro nízkou morálku propustil většinu policejních úředníků. Vynalezl prvních olejové pouličních lamp v Kodani.

Roemerův hrob

Ole Rømer je pohřben v kodaňské katedrále
Foto Erik Skytte

Ole Christensen Rømer zemřel 19. září 1710 v Kodani.

Zdroje a souvislosti

Příjmení Rømer se v literatuře uvádí také jako Roemer, Römer nebo Romer.

Ole Christensen Rømer

Teplotní stupnice.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2004 Jiří Bureš | ISSN 1214-7591