Plošný obsah

Převodní tabulka plošného obsahu

Převodní tabulky veličiny plošný obsah
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
čtverečný metr m2 1 Čtverečný metr je plošný obsah  čtverce o straně 1 metru. Je to odvozená jednotka SI.
čtverečný kilometr km2 1 000 000 Kilometr čtverečný je násobek jednotky.
čtverečný centimetr cm2 0,0001  
hektar ha 10 000 Hektar je vedlejší jednotka SI pro plošný obsah.
ar a 100 Slovo ar je odvozené z latinského area = stavební místo, dvůr.
barn   1 E-27 Atomová fyzika. Jednotka vznikla v r. 1942 při práci na konstrukci atomové bomby. Atomové jádro uranu se výzkumníkům zdálo "velké jako stodola" (barn = stodola). Barn je jednotkou tzv. účinného průřezu.
township   93 239 571,972 096  
čtvereční míle mile2 2 589 988,110 336  
homestead   647 497,027 584 Historická jednotka užívaná v USA od roku 1862. Osadníci měli povoleno registrovat statek (homestead) o této ploše.
acre acre 4046,856 422 4 Acre byl určen jako plocha, kterou volský potah zoral za jeden den.
rood rood 1011,714 105 6  
fall   47,032 164 Tradiční anglická jednotka plochy o straně 1 fall (6,858 m).
čtverečný yard sq yd 0,836 127 36  
čtverečný foot sq ft 0,092 903 04  
čtverečný inch sq in 0,000 645 16  
lán   172 639,2 Vídeňská jednotka plošného obsahu - u nás platná v letech 1764 až 1876.
rakouské jitro   5754,64 Vídeňská jednotka plošného obsahu - u nás platná v letech 1764 až 1876.
korec   2877,315 Vídeňská jednotka plošného obsahu - u nás platná v letech 1764 až 1876.
míra (měřice)   1918,21 Vídeňská jednotka plošného obsahu - u nás platná v letech 1764 až 1876.
čtverečný (řemenový) sáh   3,596652 Vídeňská jednotka plošného obsahu - u nás platná v letech 1764 až 1876.
řemenová stopa   0,599442 Vídeňská jednotka plošného obsahu - u nás platná v letech 1764 až 1876.
čtverečná stopa (víděňská)   0,099906944 Vídeňská jednotka plošného obsahu - u nás platná v letech 1764 až 1876.
řemenový palec   0,0499535 Vídeňská jednotka plošného obsahu - u nás platná v letech 1764 až 1876.
řemenová čárka   0,00416279 Vídeňská jednotka plošného obsahu - u nás platná v letech 1764 až 1876.
řemenová tečka   0,000345233 Vídeňská jednotka plošného obsahu - u nás platná v letech 1764 až 1876.
lán (Karel IV.)   184148,16 Staročeská jednotka
věrtel   719,33 Staročeská jednotka
lán Hájkův   18,8 Staročeská jednotka
lán kněžský   25,61 Staročeská jednotka
lán královský   27,95 Staročeská jednotka
lán panský   23,28 Staročeská jednotka
lán pasovský   17,7372 Staročeská jednotka
lán rabínský   35,946 Staročeská jednotka
lán selský (Přem. Ot. II.)   18,62 Staročeská jednotka
lán vitějovický (1)   9,624 Staročeská jednotka
lán vitějovický (2)   10,9376 Staročeská jednotka
role (17. století)   0,61 Staročeská jednotka
jitro pasovské   0,3411 Staročeská jednotka
jitro rabínské   0,5911 Staročeská jednotka
jitro staročeské (Přem. Ot. II.)   0,315 Staročeská jednotka
jitro vitějovické (1)   0,1604 Staročeská jednotka
jitro vitějovické (2)   0,1709 Staročeská jednotka
kráľovské jutro   2 800,946 53 Slovenská (uherská) plošná míra platná do 1. čtvrtiny 18. století [18]. 1 kráľovské jutro = 848 kráľovských štvorcových siah. Staré slovenské jednotky.
kráľovská štvorcová siaha   3,303 003 Slovenská (uherská) plošná míra platná do 1. čtvrtiny 18. století [18].
poplužie   420 141,979 5 Slovenská (uherská) plošná míra platná do 1. čtvrtiny 18. století [18]. 1 poplužie = 150 kráľovských jutár. Uvedený zdroj ale uvádí, že 1 poplužie = 40,01 ha (400 010 m2).
kráľovské jutro (15. století)   3 901,5 Slovenská (uherská) plošná míra [18].
poplužie (15. století)   585 200 Slovenská (uherská) plošná míra [18]. 1 poplužie = 150 kráľovských jutár.
uhorské jutro   4 316 Slovenská (uherská) plošná míra (1. polovina 19. století). 1 uhorské jutro = 1200 štv. siah [18].
štvorcová siaha   3,596 7 Slovenská (uherská) plošná míra (1. polovina 19. století) [18].
saltus (rom.)   2 027 520 Římský hvozd
centuria (rom.)   506880  
heredium (rom.)   5068,8 Římský dědičný statek
iugerum (rom.)   2534,4 Římské jitro pole
pes quadratus (rom.)   0,088 Římská čtvereční stopa
plethron (řec.)   951,90761 100 čtverečních řeckých stop
tetragónos pús (řec.)   0,095190761 Řecká stopa
arpent de Paris (fra.)   3419 Jednotka platná ve Francii do roku 1799. Dnes je používaná ještě v Quebeku.
arpent ordinaire (fra.)   4221 Jednotka platná ve Francii do roku 1799.
tønde land (dán.)   5516 Dánská jednotka
tunnland (swe.)   4936,4 Švédská jednotka (1 tunnland = 32 kappland = 56 000 kvadratfot).
kappland (swe.)   154,2625 Švédská jednotka (1 kappland = 1750 kvadratfot).
kvadratfot (swe.) 0,08815Švédská jednotka.
mål (nor.) 1000Mål je norské slovo pro míru a je používán pro různé jednotky. Uvedená hodnota je nyní platná.
kvadratnaja versta (rus.)   1138021,701961 Starší ruská jednotka plošného obsahu.
děsjatina (rus.)   10926,51234048 Starší ruská jednotka plošného obsahu.
kvadratnaja sažeň (rus.) 4,55208Starší ruská jednotka plošného obsahu.
kvadratnyj fut (rus.) 0,09290304Starší ruská jednotka plošného obsahu.
cuerda (p.-r.)cda3930Tradiční jednotka v Portoriku.
cuerda (gua.)cda440Tradiční jednotka v Guatemale.
manzana 6988,96Jednotka používaná ve Střední Americe (uvedená hodnota je užívaná v Kostarice). Je to plocha o straně 100 vara.
tarea 628Jednotka používaná v Dominikánské Republice a v dalších zemích stř. Ameriky. Je uvedená přibližná hodnota.
bigha (nep.) 6760Tradiční jednotka v Nepálu (1 bigha = 20 katha = 400 dhurs).
kattha, katta (nep.) 338Tradiční jednotka v Nepálu (1 katha = 20 dhurs).
dhur (nep.) 16,9Tradiční jednotka v Nepálu.
cho (jap.) 9914,79823488Japonská plošná míra 
se (jap.) 99Japonská plošná míra. Uvedená hodnota je přibližná.
tsubo (jap) 3,3Japonská plošná míra užívaná pro měřené ploch uvnitř budov. Hodnota je přibližná.
tatami, jo (jap.) 1,62Japonská plošná míra, která vychází z plochy tradiční žíněnky (asi 90x180 cm). Uvedená hodnota je přibližná.
mu, mou (čín.) 666,667Uvedená hodnota je 1/15 ha a je současně platná. Tradičně byla rovna 675 m2. Za britské kolonizace byla stanovena na 768,65 m2.
rai (thai.) 1600Thajská míra (1 rai = 4 ngarn).
ngarn (thai.) 400Thajská míra.
pyong 3,306Tradiční korejská jednotka.
ping 3,305Tradiční jednotka používaná na Taiwanu.
Koeficient
Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 100 u jednotky plošného obsahu ar znamená, že 1 ar = 100 metrů čtverečných.

Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš