Hmotnost

Převodní tabulka hmotnosti

Převodní tabulky veličiny hmotnost
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
kilogramkg1 Kilogram je hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu, který je uložen u Mezinárodního úřadu pro váhy a míry v Sévres. Prototyp vyrobila firma C. Longue v Paříži ze slitiny platiny a iridia (9:1). Kilogram je základní jednotka SI.
Historie kilogramu.
gramg0,001 
miligrammg0,000 001Násobky a díly soustavy SI
mikrogramμg0,000 000 001Někdy se nesprávně používá zkratka mcg.
metrický centq100 
tunat1000Tuna je vedlejší jednotka SI pro hmotnost.
metrický karátKt0,0002 
metrický grain 0,00005Jednotka používaná klenotníky (je roven 1/4 metrického karátu). Grain = zrno.
atomová hmotnostní jednotkau1,6605655E-27Atomová hmotnostní jednotka je vedlejší jednotka SI pro hmotnost. Tzv. unitární jednotka což je 1/12 hmotnosti izotopu uhlíku o protonovém čísle Z=6 a nukleonovém čísle A=12.
metr. tech. jedn. hmotnosti 9,80665Bylo používáno také označení hyl.
keel (UK) 21540,19446656Jednotka pro měření hmotnosti uhlí. V roce 1695 byla stanovena na 21,2 long ton nebo 47 488 pound.
british cental 45,359237 
long ton (UK)ton1016,0469088Avoirdupois. 1 ton = 20 cwt.
long hundredweight (UK, cent)cwt50,80234544Avoirdupois. 1 cwt = 4 qtr.
quarter (půl sudu)qtr6,35029318Avoirdupois. 1 qtr = 2 st.
stone (kámen)st6,35029318Avoirdupois. 1 st = 14 lbs.
pound (libra)lb0,45359237Zkratka pro množné číslo je lbs. Základní jednotka avoirdupois soustavy. 1 lb = 16 oz = 7 000 gr.
Tato mezinárodní avoirdupois pound byla schválena pro používání v USA a státech britského společenství národů v roce 1958.
ounce (unce)oz0,028349523125Avoirdupois. 1 oz = 1/16 lb.
dramdr0,0017718451953125Avoirdupois. 1 dr = 1/16 oz.
graingr0,00006479891 
short ton (US)ton907,18474 
short hundredweight (US)cwt45,359237 
apoth. scruplesc.0,0012959782 
troy poundlb t0,3732417216 
troy ouncetr oz0,0311034768 
troy dramdr.0,0038879346 
troy pennyweightdwt.0,00155517384 
slug 12,7005863598 
bes 1 
vídeňský cent 56,006Vídeňská jednotka hmotnosti používaná v českých zemích mezi lety 1764 a 1876.
celní cent 50Vídeňská jednotka hmotnosti používaná v českých zemích mezi lety 1764 a 1876. U chmelu se používá dodnes.
vídeňská libra 0,56006Vídeňská jednotka hmotnosti používaná v českých zemích mezi lety 1764 a 1876.
celní libra 0,5Vídeňská jednotka hmotnosti používaná v českých zemích mezi lety 1764 a 1876.
lékárenská libra 0,420045Vídeňská jednotka hmotnosti používaná v českých zemích mezi lety 1764 a 1876.
marka (hřivna) 0,56006Vídeňská jednotka hmotnosti používaná v českých zemích mezi lety 1764 a 1876.
marková stříbrná váha 0,280668Vídeňská jednotka hmotnosti používaná v českých zemích mezi lety 1764 a 1876.
vídeňský lot 0,017501875Vídeňská jednotka hmotnosti používaná v českých zemích mezi lety 1764 a 1876.
poštovní lot 0,016666…Vídeňská jednotka hmotnosti používaná v českých zemích mezi lety 1764 a 1876.
kvintlík 0,00437546875Vídeňská jednotka hmotnosti používaná v českých zemích mezi lety 1764 a 1876.
šestnáctina (denár) 0,0010938671875Vídeňská jednotka hmotnosti používaná v českých zemích mezi lety 1764 a 1876.
vídeňský karát 0,000205969Vídeňská jednotka hmotnosti používaná v českých zemích mezi lety 1764 a 1876.
cent 61,7244 
kámen 10,2874 
česká libra 0,51437 
moravská libra 0,56 
slezská libra 0,5298 
celní libra 0,5 
hřivna 0,25317 
fenik 0,001095974 
centár 58,92Slovenská (uherská) jednotka hmotnosti platná do 1. čtvrtiny 18. století. 1 centár = 120 budínskych funtov [18]. Staré slovenské jednotky.
funt budínsky (funt uhorský) 0,491Slovenská (uherská) jednotka hmotnosti platná do 1. čtvrtiny 18. století. 1 budínsky funt = 16 unci = 32 lótov = 128 kvintelov [18].
uncia 0,030 687 5Slovenská (uherská) jednotka hmotnosti platná do 1. čtvrtiny 18. století. 1 uncia = 2 lóty = 4 kvintely [18].
lót 0,015 343 75Slovenská (uherská) jednotka hmotnosti platná do 1. čtvrtiny 18. století. 1 lót = 2 kvintely [18].
kvintel 0,003 835 937 5Slovenská (uherská) jednotka hmotnosti platná do 1. čtvrtiny 18. století [18].
cent (pondus) 56,006Slovenská (uherská) hmotnostní míra (1. polovina 19. století). 1 cent = 100 funtov [18].
funt (libra) 0,560 06Slovenská (uherská) hmotnostní míra (1. polovina 19. století). 1 funt = 32 lótov [18].
lót 0,017 5Slovenská (uherská) hmotnostní míra (1. polovina 19. století). 1 lót = 4 kventlíky [18].
kventlík 0,004 38Slovenská (uherská) hmotnostní míra (1. polovina 19. století) [18].
talent (rom.) 40,823 313 3 
as (italská libra) 0,328 32 
pondus (řím.) 0,273Římská libra
semis (řím.) 0,164 16 
triens (řím.) 0,109 44 
quadrans (řím.) 0,082 08 
sextans (řím.) 0,054 72 
uncia (řím.) 0,027 36 
semiuncia (řím.) 0,013 68 
scrupulum (řím.) 0,001 14 
talanton (řec.) 25,754 067 583 86 
mina (řec.) 0,429 234 459 731 
drachmé (řec.) 0,004 292 3 
obol (řec.) 0,000 725 747 792Určena na základě hmotnosti drobné řecké mince.
obolos (řec.) 0,000 715 38 
chalkús (řec.) 0,000 09 
zentner (něm.)Ztr50Starší německá jednotka hmotnosti. Byl různý podle tržiště, na kterém byl používán (49,9 - 54,4 kg). Po zavedení metrické soustavy byl stanoven na 50 kg.
pfund (něm.) 0,5Starší německá jednotka hmotnosti (1 zentner = 100 pfund). Dříve byl roven asi 561 g.
mark (něm.) 0,2805Starší německá jednotka (1 mark = 1/2 pfund).
pond (dán.) 0,5Starší dánská jednotka.
shekel (izr.) 0,01411 shekel = 4 rebah.
rebah (izr.) 0,003525Starověká hebrejská jednotka.
mahnd (arab.) 0,907Tradiční arabská jednotka.
tonelada (špa.) 919,9Tradiční španělská jednotka (1 tonelada = 2000 libras).
quintal (špa.) 45,995Tradiční španělská jednotka (1 quintal = 4 arroba).
arroba (špa.)11,49875Tradiční španělská jednotka.
libra (špa.) 0,45995Tradiční španělská jednotka.
marco (špa.) 0,229975Tradiční španělská jednotka (1 marco = 1/2 libra).
onza (špa.) 0,0287468 
tonelada (por.) 793,15Tradiční portugalská jednotka (1 tonelada = 1728 arratels).
arroba (por.) 14,69Tradiční portugalská jednotka.
arratel (por.) 0,459Tradiční portugalská jednotka (portugalská libra).
libra (por.) 0,459041 libra = 16 onça
onça (por.) 0,02869 
libra (mex.) 0,46039625555 
deben (Egypt) 0,091Základní jednotka staroegyptského systému měření hmotnosti.
kedet (Egypt) 0,0091Jednotka staroegyptského systému měření hmotnosti. Později nazývaný kite.
gros (fra.) 0,0003824296875Jednotka platná ve Francii do roku 1799.
once (fra.) 0,0305943751 once = 8 gros. Jednotka platná ve Francii do roku 1799.
marc (fra.) 0,2447551 marc = 8 once.
livre (fra.) 0,489511 livre = 16 onces. Jednotka platná ve Francii do roku 1799.
tonneau (fra.) 979,021 tonneau = 2000 livres. Jednotka platná ve Francii do roku 1799.
ons (niz.) 0,1Nizozemská míra. Nyní se rovná 0,1 kg.
bremja (rus.) 4242,52Starší ruská jednotka hmotnosti.
tonna (rus.) 2121,26Starší ruská jednotka hmotnosti.
berkovec (rus.) 163,792204807Starší ruská jednotka hmotnosti.
pud (rus.) 16,3792204807Starší ruská jednotka hmotnosti.
funt (rus.) 0,408233133Starší ruská jednotka hmotnosti.
lot (rus.) 0,0127572854Starší ruská jednotka hmotnosti.
zolotnik (rus.) 0,00425242845875Starší ruská jednotka hmotnosti.
dolja (rus.) 0,00004429613Starší ruská jednotka hmotnosti.
tovar (bul.) 128Tradiční bulharská jednotka (1 tovar = 100 oka).
oka (bul.) 1,28Tradiční bulharská jednotka. Stejná jednotka je používaná i v Turecku a východním středozemí.
tael, tahil 0,0378Tradiční jednotka hmotnosti používaná ve východní části Asie. Za koloniálních dob se ustálil na hodnotě 37,8 g. V Japonsku se používala hodnota 37,51 g.
maud 37,3242Indická jednotka lišící se podle oblasti. V koloniálních dobách byla určena na 82,286 libry (1 maud = 40 seer).
seer 0,9331Indická jednotka lišící se podle oblasti. V koloniálních dobách byla Angličany určena na 2,05715 libry.
tola 0,011664Indická jednotka lišící se podle oblasti. V koloniálních dobách byla Angličany určena na 180 grains.
tan (čín.) 50Tradiční čínská jednotka hmotnosti (nyní = 50 kg).
jin (čín.) 0,5Tradiční čínská jednotka hmotnosti (100 jin = 1 tan = 50 kg).
liang (čín.) 0,05Tradiční čínská jednotka hmotnosti. Uvedená hodnota je současná. Dříve byl liang 37,8 g.
qian (čín.) 0,005Uvedená hodnota je platná v současnosti.
kwan (jap.) 3,751 kwan = 6,25 kin.
kin (jap.) 0,6 
Koeficient
Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 1000 u jednotky hmotnosti tuna znamená, že 1 tuna = 1000 kilogramů.

Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš