Konstanty

Fyzikální a jiné konstanty

V přehledu jsou uvedeny hlavní (nejen) fyzikální konstanty a tzv. atomové jednotky.
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
atomová jednotka hmotnostiu1,660 565 5 E-27 kg 1/12 klidové hmotnosti atomu nuklidu 126C. Skripta [4] uvádí 1,66044 E-27. u = (1,660 540 2 ± 0,000 001)E-27 kg [1].
Avogadrova konstantaNA6,022 045 E23 mol-1 V různých pramenech jsou uvedeny různé hodnoty této konstanty. [3] uvádí tuto hodnotu. Skripta [4] uvádí 6,02217 E23. [5] uvádí 6,02252 E23, [1] uvádí (6,022 137 6 ± 0,000 003 6) E23.
Bohrův magnetonβ9,274 078 E-24 J.K-1Niels Bohr. Konstanta vyjadřuje magnetický moment částice. [1] uvádí μB = (9,274 015 7 ± 0,000 003 1) J.K-1
Bohrův poloměra05,291 770 6 E-11 mDélka (patří mezi tzv. atomové jednotky - 1 bohr). Niels Bohr.
Boltzmannova konst.k1,380 662 E-23 J.K-1Ludwig Edward Boltzmann
dipólový momentea08,478 418 E-30 C.mAtomová jednotka
druhá vyzařovací konstantac21,438 769 E-2 m.K ± 0,000 012. [1]
ekvivalent energie klidové hmotnosti E8,987 555 E16 J.kg-1 
elementární náboj elektronue1,602 189 2 E-19 C Elektrický náboj (patří mezi tzv. atomové jednotky – 1 hatree). (1,602 177 33 ± 0,000 000 49) E-19 C [1].
Faradayova konstantaF9,648 456 E4 C.mol-1Michael Faraday. (9,648 530 9 ± 0,000 002 9) C.mol-1 [1].
gradient el. pole 9,717 4 E21 V.m2Atomová jednotka
gravitační konstantaΚ6,672E-11 N.m2.kg-2Kapa. (6,672 59 ± 0,000 85) N.m2.kg-2 [1].
hartreeEh4,359 814 E-18 JJednotka energie (patří mezi tzv. atomové jednotky). Douglas Rayner Hartree.
hmotnostní jednotkamu1,660 565 5 E-27 kg 
hustota pravděpodobnostia0-36,748 340 E30 m-3Atomová jednotka
jaderný magnetonβP5,050 824 E-27 J.T-1 μN = (5,050 786 6 ± 0,000 001 7) E-27 A.m2 [1].
jiffyt02,418 885 E-17 sČas (patří mezi tzv. atomové jednotky)
klidová hmotnost elektronume9,109 534 E-31 kg Hmotnost (patří mezi tzv. atomové jednotky – 1 thomson). 5,48597 E-4 u. me = (9,109 389 7 ± 0,000 005 4) E-31 kg [1].
klidová hmotnost neutronumn1,674 954 3 E-27 kg1,0086654 u. mn = (1,674 928 6 ± 0,000 001) E-27 kg [1].
klidová hmotnost protonump1,672 648 5 E-27 kg1,00727663 u. mp = (1,672 623 1 ± 0,000 001) E-27 kg [1].
konstanta "há-trans"h1,0545587 E-34 J.sh je nahoře vodorovně přeškrtnuté (1 planck)
konstanta jemné strukturyα7,2973506 E-3alfa
konstanta Wienova zákonaλmaxT 2,89779 E-3 m.Klambda
kvadrupólový momentea024,4866 E-40 C.m2Atomová jednotka
Loschmidtova konstantan02,6873 E25 m-3 Johann Josef Loschmidt (1821-1898)
molární objem ideálního plynu (normální molový objem)Vm22,41383 E-3 m3.mol-1T=273,15 K; p=101,325 kPa (normální tlak)
objem a03a031,481846 E-31 m3Atomová jednotka objemu
permeabilita vakuaμ04 E-7 N.A-2mí. 4π E-7 H.m-1 (1,256 637 E-6 H.m-1 přesně).
permitivita vakuaε08,854 187 818 E-12 C2N-1m-2epsilon. [1] uvádí 8,854 188 E-12 F.m-1 (přesně).
pí (Ludolfovo číslo)π3,141 592 654Poměr obvodu kruhu a jeho průměru (pí)
Planckova konstantah6,626 176 E-34 J.sMax Karl Ernest Planck. h = (6,626 075 5 ± 0,000 004) E-34 J.s [1]. Viz Planckovy jednotky.
plynová molová konstantaR8,314 41 J.mol-1K-1Molární plynová konstanta. R = (8,314 51 ± 0,000 07) E-27 J.mol-1K-1 [1].
první vyzařovací konstantac13,741 774 9 W.m-2 ± 0,000 002 2 E-16 W.m-2 [1].
Rydbergova konstantaR1,097 373 177 E7 m-1Johannes Robert Rydberg (1854 - 1919)
rychlost světla ve vakuuc2,997 924 58 E8 m.s-1Přesně
solární konstantaN1327 W.m-2 Uváděny jsou různé hodnoty solární konstanty.
specifický náboj elektronue/me1,758 804 7 E11 C.kg-1 
stark 5,142 257 E11 V.m-1Atomová jednotka intenzity elektrického pole
Stefan-Boltzmannova konstantaσ5,670 32 E-8 W.m-2K-4Ludwig Edward Boltzmann. (5,670 51 ± 0,000 19) E-8 W.m-2K-4 [1].
tíhové zrychlení (normální)gn9,806 65 m.s-2Gravitační konstanta.
zeeman 2,350 54 E5 TAtomová jednotka intenzity mg. pole. Pieter Zeeman.

Poznámka:

Atomové jednotky - nejsou v souladu se systémem SI (jednotky SI). Nepovažují se za pravé jednotky, ale pouze za zvolené standardy pomocí nichž se vyjadřují vypočítané veličiny. Rydbergovy atomové jednotky (ARU).

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš