Ludwig Eduard Boltzmann

Boltzmann

20. 2. 1844 - 5. 9. 1906

Rakouský fyzik Ludwig Eduard Boltzmann se narodil 20. února 1844 ve Vídni v rodině daňového úředníka. Boltzmann studoval fyziku na univerzitách ve Vídni (od 1863), Heidelbergu a v Berlíně. Doktorát získal Ludwig Boltzmann v roce 1866 za práci o kinetické teorie plynů.

Do roku 1868 pracoval Ludwig Boltzmann jako asistent profesora Stefana na vídeňské univerzitě. V roce 1869 se stal profesorem matematické fyziky na univerzitě ve Štýrském Hradci. Po návratu do Vídně (1873) vyučoval Boltzmann fyziku.

Mladý Boltzmann

Ludwig Boltzmann, 1872

V červenci 1876 si Ludwig Boltzmann vzal Henriettu von Aigentler. Měli spolu tři dcery a dva syny.

Ludwig Boltzmann vyjádřil v teorii plynů základní rozdíl mezi pochody čistě mechanickými (jsou v podstatě zvratné) a tepelnými (jsou stejně nezvratné jako vyrovnání dvou různých teplot; jestliže teorie plynů prohlašuje tyto pochody za nezvratné, je to proto, že zde zasahuje hypotéza o chaosu molekul - to je obdobné s principem vzrůstající entropie).

Podpis

Boltzmannův podpis

Boltzmanova konstanta

1877 - propracování vztahu mezi entropií a pravděpodobností: entropie je úměrná logaritmu pravděpodobnosti stavů, koeficientem úměrnosti je univerzální Boltzmanova konstanta. Narůstající entropie, o kterém mluví druhá hlavní věta termodynamiky, se takto stává přechodem k stále pravděpodobnějším stavům.

Stefan-Boltzmanův zákon

V roce 1879 na základě spolupráce s ředitelem fyzikálního ústavu Josefem Stefanem publikoval Boltzmann tzv. Stefan-Boltzmanův zákon o intenzitě vyzařování.

Stefan-Boltzmanův zákon
Intenzita vyzařování roste se čtvrtou mocninou termodynamické teploty zářícího tělesa:

He = σ . T4

σ = 5,67 . 10-8 W.m-2K-4 (Stefan-Boltzmanova konstanta).

Při zkoumání tepelného záření Boltzmann na základě elektromagnetické teorie světla dospěl v roce 1884 k závěru, že záření v dutině působí na její stěny tlakem rovným třetině energie záření v jednotce objemu. Tato energie je úměrná čtvrté mocnině absolutní teploty s koeficientem úměrnosti, který je univerzální.

Boltzmann přenesl termodynamické pojmy tlaku a teploty na záření černého tělesa.

V roce 1885 se Ludwig Boltzmann stal členem Říšské rakouské akademie věd. V roce 1887 se stal prezidentem Univerzity v Grazu.

Ludwig Eduard Boltzmann - hrob

Boltzmanův hrob ve Vídni (Zentralfriedhof)

5. září 1906 spáchal v Duinu nedaleko Terstu nemocný Ludwig Eduard Boltzman sebevraždu.

Zdroje

Další informace

Ludwig Boltzmann

Boltzmanova konstanta

Stefanův-Boltzmanův zákon hovoří o úhrnné energii celého spektra.

Zakladatel statistické fyziky.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš