Johann Josef Loschmidt

Johann Josef Loschmidt

15. 3. 1821 - 8. 7. 1895

Johann Josef Loschmidt se narodil 15. března 1821 v Počernech u Karlových Varů v chudé rodině zemědělce. Johann Josef Loschmidt je naším krajanem. Český původ dokládá skutečnost, že se u Loschmidtů mluvilo česky.

Johann Josef Loschmidt byl jedním ze zakladatelů atomové fyziky. Zabýval se také chemií (Loschmidt bývá často označován jako otec molekulového modelování), elektrodynamikou, mechanickou teorií tepla, optikou a krystalografií. Byl profesorem fyziky a chemie na univerzitě ve Vídni.

Johann Josef Loschmidt byl velmi nadaný. Toto nadání rozpoznal vesnický farář Adalbert Čech, který mu pomohl studovat na piaristickém gymnáziu v Ostrově (1833 - 1837). Poté Loschmidt pokračoval ve studiích na gymnáziu v Praze. Absolvoval filozofickou faktultu na Karlově univerzitě, kde studoval dva roky. V roce 1846 získal na vídeňské Polytechnice bakalářský titul (fyzika a chemie), studoval také na vídeňské univerzitě  (studoval zde mj. filosofii, matematiku, fyziku a chemii).

Po ukončení studií se Lochsmidt neúspěšně pokoušel získat místo na vídeňské univerzitě.

V roce 1856 začal Loschmidt učit na střední škole ve Vídni fyziku, chemii, aritmetiku a účetnictví. Na škole měl také svou malou laboratoř.

Loschmidtova konstanta

Roku 1856 zaslal vídeňské Akademii práci, ve které odvodil tzv. Loschmidtovo číslo. Loschmidtova konstanta udává počet molekul v 1 m3 ideálního plynu za normálních podmínek. Ve své podstatě se jedná o jiné vyjádření Avogadrovy konstanty.

Struktura organických molekul

V roce 1861 navrhuje Loschmidt tzv. kruhovou strukturu popisující tvar sloučenin uhlíku. V brožuře Chemische Studien I popsal schopnost atomů uhlíku tvořit vzájemnými vazbami prstencové molekuly. Popsal benzenové jádro. Známé je jeho grafické znázornění molekul. Práce ale byla tehdejší vědou ignorovaná. Objev je připisován jinému vědci. August Kekule (1829-1896) zveřejnil své závěry o jádru benzenu až 4 roky po Loschmidtovi.

Jak je velká molekula

V roce 1865 Loschmidt publikoval článek Sitzungsber, ve kterém jako jeden z prvních celkem přesně, za pomocí kinetické teorie plynů, určil velikost molekul.

Loschmidtův podpis

Johann Josef Loschmidt - podpis

Od roku 1866 (na naléhání Josefa Stefana) získal místo na vídeňské univerzitě. V roce 1872 získal Loschmidt  na vídeňské univerzitě hodnost řádného profesora fyzikální chemie. Zastával také funkci děkana filozofické fakulty této univerzity.

Loschmidt se oženil až ve svých 66 letech (vzal si svou hospodyni). Krátce nato se narodil jeho jediný potomek.

Johann Josef Loschmidt zemřel 8. července 1895 ve Vídni. Po jeho smrti napsal jeho kolega a přítel Ludwig Edward Blotzman: Jeho práce vytvořila silný základní kámen, který bude viditelný tak dlouho, jak bude existovat věda.

Zdroje a souvislosti

Johann Josef Loschmidt

Loschmidtova konstanta

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2004 Jiří Bureš