Niels Henrik David Bohr

Niels Bohr

7. 10. 1885 - 18. 11. 1962

Dánský fyzik Niels Henrik David Bohr se narodil 7. října 1885 v Kodani. Jeho otec Christian Bohr byl profesorem fyziologie na kodaňské univerzitě. Vyrůstal v prostření, které výraznou měrou přispělo k rozvinutí jeho vědeckého talentu. Od roku 1903 studoval fyziku  na kodaňské univerzitě. Doktorát získal v roce 1911.

Podpis

Bohrův podpis

Na podzim 1911 působil Bohr v Cavendishově laboratoři. Na jaře 1912 pobýval v laboratořích E. Rutherforda v Manchesteru. Intenzivně se zde zabýval studiem radioaktivity. Na základě působení ve jmenovaných laboratořích vydal Bohr v roce 1913 teoretickou práci na téma absorbce alfa záření. Přišel také s teorií, že fyzikální a chemické vlastnosti každého prvku je možné popsat jediným celým číslem, které vyjadřuje náboj jádra jako celočíselný násobek elementárního náboje.

1912 - Bohr se oženil s Margrethe Norlundovou. Měli spolu 6 synů (jedenomu z nich - Aageme - byla v roce 1975 udělena Nobelova cena za fyziku).

Model atomu vodíku

1913 - Bohr pokračoval ve studiu struktury atomu na základě Ruthefordova objevu atomového jádra a s využitím Planckovy a Einsteinovy kvantové teorie sestavil teoretický kvantový model atomu vodíku. Bohrův model vychází z planetárního modelu - kolem kladně nabitého jádra krouží elektron. Elektron se může pohybovat jen po drahách, jejichž energie se rovná celistvému násobku Planckovy konstanty. Předpokládá, že se atom skládá z kladných a záporných částic, které se navzájem přitahují. Tento teoretický model je správný jen částečně pro jednoduché atomy s právě jedním elektronem, nelze jej použít pro složitější atomy.

1916 - profesor teoretické fyziky na univerzitě v Kodani.

1920 - ředitel Ústavu teoretické fyziky v Kodani.

Na začátku dvacátých let vypracoval Bohr schéma obsazování energetických hladin atomů elektrony, což v roce 1925 vedlo k formulaci Pauliho vylučovacímu principu a k teoretickému zdůvodnění uspořádání prvků v Mendělejevově periodické soustavě prvků.

Niels Bohr

Niels Henrik David Bohr

Po okupaci Dánska odešel Niels Bohr do Švédska. Poslední 2 roky války žil v Anglii a v USA (v laboratořích v Los Alamos pracoval na vývoji atomové bomby). Po ukončení války Bohr bojoval proti válečnému zneužití atomové energie.

Niels Bohr - hrob

Bohrův hrob

Niels Bohr zemřel 18. listopadu 1962 v Kodani.

Niels Bohr

1922 - Nobelova cena za fyziku za výzkum struktury atomu a jeho záření.

Je po něm pojmenován Bohrův magneton.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš