Délka II. (staré a cizí jednotky)

Staré a cizí jednotky délky

Jednotky délky na této stránce: vídeňské | staročeské | slovenské | římské | řecké | Egypt | biblické | typografie | Francie | Rusko | Japonsko | Izrael | Mexiko.

Délka - jednotky délky (SI, anglosaské, námořní, astronomie, atomové)

Převodní tabulka délky

Převodní tabulky veličiny délka (2. část):
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
metrm1 Metr je délka, rovnající se 1650763,73 vlnových délek záření šířícího se ve vakuu, které odpovídá přechodu mezi hladinami 2p10 a 5d5 atomu kryptonu 86. Metr je základní jednotka SI. Z řeckého metron = měřidlo, míra. Historie metru.
míle poštovní (vídeňská) 7585,936Vídeňská délková jednotka - u nás platná v letech 1764 až 1876.
prut inženýrský (vídeňská) 3,16081Vídeňská délková jednotka - u nás platná v letech 1764 až 1876.
rakouský sáh (vídeňský) 1,896484Vídeňská délková jednotka - u nás platná v letech 1764 až 1876.
loket (vídeňský) 0,777558Vídeňská délková jednotka - u nás platná v letech 1764 až 1876.
rakouská stopa (vídeňská) 0,316081Vídeňská délková jednotka - u nás platná v letech 1764 až 1876.
rakouská pěst (vídeňský) 0,10536 
rakouský palec (vídeňský) 0,02634Vídeňská délková jednotka - u nás platná v letech 1764 až 1876.
rakouská čárka 0,002195 
míle česká 7529,76Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II. Její hodnota byla v různých dobách a na různých místech rozdílná.
hon 125,496Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II. 1 hon = 5 provazců = 210 loktů. Značil vzdálenost, kterou zdravý člověk dokázal uběhnout, aniž by odpočíval.
provazec viničný 38,2464Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II.
provazec rybářský 13,1472Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II.
prut 4,7808Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II.
látro 2,3904Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II.
sáh staročeský 1,7928Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II.
loket pražský 0,5976Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II.
píď 0,1992Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II.
čtvrť 0,1494Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II.
dlaň 0,07968Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II.
prst 0,01992Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II.
zrno ječné 0,00498Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II.
látro jáchymovské 1,92Staročeská jednotka.
loket český 0,5914Staročeská jednotka.
loket slezský 0,5785Staročeská jednotka.
provazec zemský (Přemysl Ot.II.) 25,26Staročeská jednotka (Přemysl Ot.II.).
provazec zemský (Karel IV.) 30,88Staročeská jednotka (Karel IV.).
prut (14. století) 2,92Staročeská jednotka.
stopa česká 0,2964Staročeská jednotka.
stopa moravská 0,2959Stará moravská jednotka.
stopa slezská 0,2894Stará slezská jednotka.
kráľovská siaha 1,800 51Slovenská (uherská) míra platná do 1. čtvrtiny 18. století [18]. Staré slovenské jednotky.
lakeť 0,360 102Slovenská (uherská) míra platná do 1. čtvrtiny 18. století [18].
piaď 0,180 051Slovenská (uherská) míra platná do 1. čtvrtiny 18. století [18].
kráľovská siaha (15. století) 2,125Slovenská (uherská) míra platná do 1. čtvrtiny 18. století [18].
uhorská míľa 8 533,6Slovenská (uherská) délková míra (1. polovina 19. století) [18].
siaha 1,896 483Slovenská (uherská) délková míra (1. polovina 19. století). 1 siaha = 6 stop [18].
lakeť 0,737 53Slovenská (uherská) délková míra (1. polovina 19. století). 1 lakeť = 2 stopy a 4 palce [18].
stopa 0,316 080 6Slovenská (uherská) délková míra (1. polovina 19. století). 1 stopa = 12 palcov [18].
palec 0,026 340 1Slovenská (uherská) délková míra (1. polovina 19. století). 1 palec = 12 čiarok [18].
čiarka 0,002 195Slovenská (uherská) délková míra (1. polovina 19. století) [18].
mille passus (římská míle) 1483,36 
stadium (římský) 184,7088 
actus (řísmký) 35,47872 
passus (římský dvojkrok) 1,48336 
gradus (roman) 0,740664 
cubitus (římský loket) 0,445008 
pes (římská stopa) 0,296672 
palma (římská dlaň) 0,074168 
digitus (římský palec) 0,018542 
dolichos (Řecko) 2221,381818Starořecká délková míra (1 dolichos = 6 diaulos = 12 stadion).
diaulos (Řecko) 370,230303Starořecká délková míra (1 diaulos = 2 stadion).
stadion (řecký 170-200m) 185,1152Starořecká délková míra (1 stadion = 600 pús). Velikost se lišila podle stadionů postavených v různým místech.
plethron (Řecko) 30,85252525Starořecká délková míra (1 plethron = 100 pús = 1600 daktylos).
akaina (Řecko) 3,085252525Starořecká délková míra (1 orgyiá = 10 pús = 160 daktylos).
orgyiá (řecký sáh) 1,851151515Starořecká délková míra (1 orgyiá = 6 pús = 96 daktylos).
xylon (Řecko) 1,388363636Starořecká délková míra (1 xylon = 72 daktylos).
bema (Řecko) 0,771313131Starořecká délková míra (1 bema = 40 daktylos).
péchya (řecký loket) 0,462787879Starořecká délková míra (1 péchya = 24 daktylos).
pygon (Řecko) 0,385656566Starořecká délková míra (1 pygon = 20 daktylos).
pús (řecká stopa) 0,308525253Starořecká délková míra (1 pús = 16 daktylos).
spithame (řecká píď) 0,231393939Starořecká délková míra (1 spithame = 12 daktylos).
dichas (Řecko) 0,154262626Starořecká délková míra (1 dychas = 8 daktylos).
palaisté (řecká dlaň) 0,077131313Starořecká délková míra (1 palaisté = 4 daktylos).
condylos (Řecko) 0,038565657Starořecká délková míra (1 condylos = 2 daktylos).
daktylos (řecký palec) 0,019282828Starořecká délková míra.
ater (Egypt) 6283,2Staroegyptská délková míra (1 ater = 120 chet).
chet, khet (Egypt) 52,36Staroegyptská délková míra (1 chet = 100 královských loktů).
meh (Egypt) 0,5236Staroegyptská délková míra - královský loket (1 meh = 7 shep = 28 zebo).
remen (Egypt) 0,371Staroegyptská délková míra.
shep (Egypt) 0,0748Staroegyptská délková míra (dlaň). 1 shep = 4 zebo.
zebo (Egypt) 0,0187Staroegyptská délková míra (prst).
amma (bibl.) 0,45Biblická délková míra (1 amma = 24 esba).
zeret (bibl.) 0,225Biblická délková míra (1 zeret = 12 esba).
tophah (bibl.) 0,075Biblická délková míra (1 tophah = 4 esba).
esba (bibl.) 0,01875Biblická délková míra.
pica (typograf.)pi0,004233333Typografie. 1 pica = 12 point.
agate (typograf.) 0,0018142857Typografie. 1 agate = 1/14 in.
point (typograf.)pt0,00035146Typografie.
kyu, Q (typograf.) 0,00025Typografie. Metrická typografická jednotka.
fuss (něm.) 0,31608Tradiční německá stopa. 1 fuss = 12 zoll. Uvedená hodnota je přibližná.
zoll (něm.) 0,02634Tradiční německý palec. 1 zoll = 1/12 fuss. Uvedená hodnota je přibližná. Ve Švýcarsku je 1 zoll = 3 cm.
famn (swe.) 1,78Tradiční švédská jednotka.
aln (swe.) 0,5938Tradiční švédská jednotka (1 aln = 2 fot).
fot (swe.) 0,2969Tradiční švédská stopa.
favn (dán.) 1,88Tradiční dánský sáh.
alen (dán.) 0,6277Tradiční dánská míra.
fod (dán) 0,3141Tradiční dánská stopa.
pounce (fra.) 0,02707Jednotka platná ve Francii do roku 1799.
pied (fra.) 0,324841 pied = 12 pouces. Jednotka platná ve Francii do roku 1799.
aune (fra.) 1,18844Jednotka platná ve Francii do roku 1799.
toise (fra.) 1,949041 toise = 6 pieds = 72 pouces. Jednotka platná ve Francii do roku 1799.
mille (fra.) 1949,04Francouzská míle (1 mille = 1000 toise).
lieue postale (fra.) 3898,081 lieue postale = 2000 toises = 12000 pieds. Jednotka platná ve Francii do roku 1799.
miglio (ita.) 1488,6Tradiční italská míle.
braccio (ita.) 0,7Tradiční italská míra. Uvedená hodnota je současná hodnota. Dříve 68 - 71 cm.
legua (špa.) 41791 legua = 5000 vara.
milla (špa.) 1392Tradiční španělská míle (1 milla = 8 estadio = 5000 pie).
estadio (špa.) 174Tradiční španělská míra.
braza (špa.) 1,6716Tradiční španělská míra (1 braza = 2 vara).
vara (špa.) 0,8358Tradiční španělská míra (1 vara = 3 pie = 36 pulgadas).
pie (špa.) 0,2786Tradiční španělská míra (1 pie = 12 pulgadas).
pulgadas (špa.) 0,02322Tradiční španělská míra.
legoa (por.) 6261,91 legoa = 3 milha. Některé prameny uvádí délku 6174 m.
milha (port.) 2087,3Tradiční portugalská míle.
estadio (por.) 260,9125 
pé (port.) 0,33324Tradiční portugalská stopa (1 pé = 12 polegadas).
polegada (port.) 0,02777Tradiční portugalský palec.
versta (rus.) 1066,781Stará ruská míra (1 versta = 1500 aršinů).
sažeň (rus., sáh) 2,1335Stará ruská míra - sáh. Car Petr Veliký míru stanovil na 7 anglických stop (1 sažeň = 3 aršiny).
aršin (rus., loket) 0,7112Stará ruská míra - loket (1 aršin = 28 djujmů). Car Petr Veliký ji určil na 28 inchů.
fuť (rus., stopa) 0,3048Stará ruská míra - stopa.
veršok (rus.) 0,044Stará ruská míra.
djujm (rus., palec) 0,0254Stará ruská míra (1 djujm = 12 čárek - čert).
sotka (rus.) 0,02134Stará ruská míra.
čerta (rus., čárka) 0,002116667Stará ruská míra (1 djujm = 12 čárek).
točka (rus., tečka) 0,000254Stará ruská míra.
tu (Čína) 161130Tradiční čínská míra (1 tu = 250 li).
li (Čína) 644,52Tradiční čínská míra. Některé prameny uvádí 644,65 m. Nyní je používaná hodnota 500 m.
pu (Čína) 1,7907Čínská míra (1 pu = 5 ch'ih).
ch'ih (Čína) 0,35814Tradiční čínská míra (1 ch'ih = 10 t'sun).
t'sun (Čína) 0,035814Tradiční čínská míra.
ri (jap.) 3926,79936 
ken (jap.) 2,11836Některé prameny uvádí délku 1,818 m. Byla to délka tradiční tatami.
shaku (jap.) 0,303022Japonská stopa
sun (jap.) 0,0303022 
cubit (izr.) 0,55372 
vara (mex.) 0,837946Jednotka délky známá také jako španělský yard používaná také na jihozápadě USA a ve španělsky hovořících zemích.
Koeficient
Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 7585,936 u staré jednotky délky míle poštovní znamená, že 1 míle poštovní = 7585,936 metrů.

Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.

Délka - jednotky délky (SI, anglosaské, námořní, astronomie, atomové)

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš