Edwin Powell Hubble

Edwin Powell Hubble

20. 11. 1889 - 28. 9. 1953

Edwin Powell Hubble se narodil 20. listopadu 1889 ve městě Marshfield (stát Missouri, USA). V roce 1898 se rodina přestěhovala do Chicaga. V mládí byl dobrým sportovcem (mj. basketbal, box). Studoval na chicagské univerzitě a od roku 1910 pak díky stipendiu na univerzitě v britském Oxfordu (studoval práva, literaturu a španělštinu). Po návratu do USA se rozhodl věnovat astronomii - postgraduálně studoval na observatoři Yerkes ve Wisconsinu.

Hubbleův podpis

Hubbleho podpis

Vesmír za hranící Mléčné dráhy

V roce 1919, po návratu z 1. světové války, začal Edwin Hubble pracovat na prestižní hvězdárně Mount Wilson v jižní Kalifornii. Tato observatoř byla vybavena tehdy nejlepším 100" teleskopem. Edwin Hubble se stal klíčovou osobností výzkumu galaxií. V té době bylo známo, že se v některých spirálních mlhovinách vyskytují hvězdy. Nebylo ale zřejmé, že existuje něco jako jsou galaxie. V roce 1923 prokázal, že se vesmír rozkládá i za hranicemi naší galaxie a o rok později určil vzdálenost mlhoviny v Andromedě - poznal, že se jedná o galaxii srovnatelnou s naší Mléčnou dráhou. Dva roky poté (1925) Hubble vytvořil první použitelnou klasifikaci galaxií.

Hubble u svého dalekohledu

Edwin Hubble u svého dalekohledu

Vesmír se rozpíná

V roce 1929 Hubble dokázal, že se vesmír rozpíná rychlostí, která je úměrná vzdálenosti. V té době znal pouze hrstku galaxií, ale mohl určit jejich vzdálenost a rychlost, jakou se pohybují - využil Dopplerův jev. Zjistil, že se galaxie vzájemně vzdalují - vesmír se rozpíná.

Hubbleův zákon
Čím jsou galaxie vzdálenější od Země, tím rychleji se od ní vzdalují.

S využitím obecné teorie relativity (Albert Einstein 1915), jejíž platnost svými výzkumy Hubble potvrdil, se pak dal odvodit počátek vesmíru - velký třesk - Big Bang.

V roce 1936 publikoval Hubble velmi úspěšnou knihu The Realm of the Nebulae. Také díky této knize se stal Hubble významnou kalifornskou celebritou (přátelil se mj. s Charlie Chaplinem).

Hubble se podílel na návrhu a stavbě mohutného teleskopu Hale observatoře Mount Palomar.

V roce 1943 se Hubble dočasně vedl armádní balistický výzkum.

Nobelova cena Hubbleovi unikla. Ve 40. letech minulého století nebyla zvláštní cena za astronomii. Později Nobelův výbor zahrnul astronomii jako součást fyziky. Říkalo se, že Hubble byl téměř zvolen. Pro Hubblea to ale bylo pozdě. Edwin Powell Hubble zemřel 28. září 1953 ve městě San Marino (Kalifornie, USA).

Na památku Edwina Hubblea je pojmenován Hubbleův vesmírný teleskop, který krouží na oběžné dráze kolem Země.

Další zdroje

Edwin Powell Hubble

Astronom. Významná osobnost ve výzkumu galaxií.

hubble
jednotka délky užívaná v astronomii.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš