FAQ - Windows 2000

Instalace v MS Windows 2000

Řešení problémů spojených s instalací aplikace conVERTER v operačním systému Microsoft Windows 2000.

Otázky a odpovědi

Aplikaci conVERTER nejde nainstalovat.

K instalování pomocí instalačního programu je třeba být přihlášen jako uživatel Administrator. Při instalaci totiž instalační program zapisuje do systémových složek, do kterých nemusí mít běžný uživatel přístup pro zápis. Přihlaste se jako Administrator a spusťte instalaci znovu.

Opakovaný restart PC

Po spuštění instalace je vyžádán restart PC. Po restartu se ale situace s restartem opakuje a instalace neproběhne.

Uživateli se objeví následující hlášení:

Setup

Setup cannot continue because some system files are out of date on your system. Click OK if you would like setup to update these files for you now. You will need to restart Windows before you can run setup again. Click cancel to exit setup without updating system files.

Pokud uživatel zvolí OK pro update systémových souborů, objeví se tato zpráva:

Setup

Do you want to restart Windows now? If you choose 'No'…

Po restartu instalační program nepokračuje a vše se neustále opakuje.

Uvedený problém může být způsoben různými příčinami a proto také existuje několik řešení:

Systém Windows 2000 obsahuje vlastnost Windows File Protection., která brání záměně systémových souborů. Proto nejsou stávající soubory nahrazeny instalačním programem a instalace nemůže pokračovat.

Problém vzniklý z tohoto důvodu lze vyřešit pouze instalací speciálního instalačního programu (pokud je k dispozici, tak jej najdete na stránce Download - bude označen jako vhodný pro Windows 2000).

Na systému, kde byla instalace vytvořena mohou být novější knihovny, potřebné pro instalační program a samotnou aplikaci. Jednou z problematických knihoven je Oleaut32.dll, která by na cílovém PC měla být co nejnovější.

Problém lze vyřešit instalací nejnovější verze Service Pack pro aktualizaci systému.

Instalační program musí instalovat popř. i nahradit některé soubory potřebné pro instalaci. Systémové soubory, které budou nahrazeny jsou uloženy do dočasného adresáře jako dočasné soubory. Ve Windows 2000/NT je volána interní funkce Windows, která zapíše údaje do registrů do klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations. Z nejrůznějších příčin může dojít k problémům a systémové soubory nejsou nahrazeny. Příčiny mohou být dvě:

Řešení problému je několik:

Set TMP=C:\TEMP

Set TEMP=C:\TEMP

Složka musí na disku C: existovat. Restartujte PC a instalujte conVERTER znovu.

If exists c:\temp\*.tmp del c:\temp\*.tmp

Pokud nic z výše uvedeného nepomůže?

Podívejte se na stránku Download, jestli zde není umístěna instalace určená pro Windows 2000. Pokud ne, prověřte stránky věnované stažení starších verzí. Po nainstalování této (úplné) instalace proveďte upgrade na nejnovější verzi aplikace.

FAQ - Windows 2000

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky uživatelů, které se týkají problémů spolupráce aplikace conVERTER s Windows 2000.

Tučně je značena otázka

O: tady začíná odpověď

Ke stažení

Popis aplikace ve formátu Adobe Acrobat (*.pdf):

Dříve než začnete (171 kB).

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš