Instalace aplikace conVERTER

Práce s archivem

Aplikace conVERTER je k dispozici přednostně jako ZIP archiv (komprimovaný soubor ve formátu Pk ZIP). Pro spuštění vlastní instalace musíte nejprve archiv rozbalit (dekomprimovat). K tomuto účelu můžete použít některou z mnoha aplikací (např. WinZIP, Total Commander atd.).

Po rozbalení archívu vznikne na Vámi zvoleném místě několik souborů. Minimálně by se mělo jednat o tyto soubory:

Instalace aplikace

Instalace aplikace se zahájí spuštěním souboru Setup.exe (soubor vzniklý rozbalením archívu). Následuje aktivace potřebných komponent instalačního programu po které můžete být vyzváni k restartu počítače. Poté se spustí vlastní instalační program (známá modrá obrazovka s titulkem aplikace v pravém horním rohu).

Uvítací obrazovka

Na začátku vlastní instalace je uživatel přivítán úvodním dialogem:

Úvodní obrazovka instalačního programu

OK - spustí další instalaci

Exit Setup - instalaci ukončí.

Volba umístění a spuštění instalace

V následujícím dialogu je uživatel vyzván k případné změně umístění aplikace (tlačítko Change Directory) nebo může pokračovat v instalaci klepnutím na velké tlačítko vlevo nahoře:

Umístění aplikace

Změna umístění aplikace

Změna umístění aplikace se provede klepnutím na tlačítko Change Directory. Uživatel je vyzván, aby vybral alternativní umístění:

Změna složky

Uživatel může cestu k aplikaci zadat sám vepsáním správné cesty do pole Path. Pokud adresář (složka) neexistuje, instalační program se zeptá, zda uživatel požaduje vytvořit novou složku:

Složka neexistuje

Vytvoření nové složky se povolí volbou tlačítka Ano.

Instalace

Tady byste měli nalézt podrobnější informace o instalaci aplikace conVERTER 1.3.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš