FAQ - Teorie

Teorie

Otázky a odpovědi

Co je fyzikální veličina?

Veličina je pojem, pomocí kterého lze kvalitativně a kvantitativně popsat jevy, stavy a vlastnosti různých materiálních objektů (např. délka, hmotnost, síla, energie apod.).

Co je fyzikální jednotka?

Je vhodně zvolená a definičně stanovená veličina určitého druhu sloužící k porovnání (měření) veličin stejného druhu (např. metr, kilogram, newton, joule).

Co je to SI?

V historii existovaly různé soustavy jednotek (lišily se počtem i volbou základních jednotek). Do roku 1962 se u nás požívaly tři soustavy jednotek:

Zákon 35/62 Sb. určil 6 základních jednotek, které jsou základními jednotkami soustavy jednotek (Systéme International d’Unités – zkratka SI). Soustava SI obsahuje soustavu MKSA a dále ji rozšiřuje. Soustava SI je jedinou soustavou jednotek, které lze používat ve všech vědních a technických oborech.

Existují také další systémy jednotek, např. FPS, imperiální (UK) systém, US systém atd.

Co je to základní jednotka SI?

Teorie

Trocha teorie o veličinách, jednotkách, soustavách apod.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš