FAQ - conVERTER

Aplikace conVERTER

Otázky a odpovědi

K čemu je program dobrý?

Program conVERTER převádí fyzikální jednotky zvolené fyzikální veličiny jako je délka, síla, teplota apod. Lze tak zjistit kolik je 147 yardů metrů, kilometrů, milimetrů, stop, palců atd. Stačí zvolit fyzikální veličinu ze seznamu veličin, v seznamu jednotek vybrat jednotku, zadat číslo a stisknout klávesu Enter.

Program conVERTER má samozřejmě také mnoho dalších funkcí.

Co musím mít k tomu, abych mohl program používat?

Jednotek je v programu moc. Jak zmenšit počet jednotek?

Jednotky jsou standardně uloženy v textovém souboru convert.con, který je uložen ve stejné složce jako je aplikace conVERTER.

Existuje několik možností jak zmenšit počet zobrazovaných jednotek:

Otevřít jiný datový soubor
Jedna možnost spočívá ve schopnosti programu při spuštění otevřít jiný datový soubor než je convert.con. Stačí tedy zkopírovat convert.con pod jiných názvem a v novém souboru vymazat přebytečné řádky (můžete použít libovolný textový editor, který soubor uloží jako prostý text bez řídících znaků - např. Poznámkový blok). Poté spusťte conVERTER a v dialogu "Možnosti…" nastavte umístění datového souboru na Váš upravený datový soubor.
Toto řešení je vhodné, pokud chcete trvale pracovat s takto vybranými jednotkami.
Přepínání úrovní
Další možností je využít funkce přepínání úrovní. Program umí skrývat a opět zobrazovat až 4 úrovně zobrazení (některé jednotky pak zůstávají skryty). Jak nastavit úrovně se můžete dočíst v nápovědě.
Skrývání řádků
Další možností je použít funkce skrývání řádků, která po dobu běhu programu skrývá zvolené řádky v daném tématu (veličině).

Spolupracuje conVERTER s jinými programy?

Ano. Převáděné jednotky je možné "nahrát" do textového souboru, ve kterém jsou jednotlivé položky odděleny středníkem (tzv. CSV soubor). Na prvním řádku tohoto souboru je hlavička (jména jednotek). Na dalších řádcích jsou pak převedené jednotky. Co řádek, to jeden převod (zadání čísla a stisk klávesy Enter). Takový soubor pak lze otevřít v tabulkovém procesoru (např. MS Excel) nebo i v jiných programech. Program také umí otevřít Kalkulačku Windows k provedení jednoduchých výpočtů a využívá služeb Schránky Windows.

Hůř vidím a písmena v programu jsou malá?

Zapněte si Lupu. Lupa je funkci aplikace conVERTER. Písmena v ní jsou několikanásobně větší. Při zadávání vidíte zadávanou hodnotu a po převodu pak hodnoty převedené, hodnotu základní jednotky a zadané jednotky.

Váš operační systém Windows také může obsahovat funkci usnadnění, která se jmenuje Lupa.

Počet desetinných míst mi nevyhovuje?

Nastavte si svůj vlastní počet desetinných míst (menu Formát). Máte na výběr několik možností (jednoduchá a dvojitá přesnost, vědecké zobrazení a pevný počet míst zadaný v dialogu "Možnosti…").

Co je funkce "Vždy navrchu"?

Funkce umožní nastavit okno programu tak, aby bylo za všech okolností nad ostatními okny. Tedy aby bylo conVERTER vždy vidět.

Jak nastavit názvy uživatelských veličin?

Ze stránky Download si stáhněte soubor User.reg a použijte jej pro nastavení. Návod, jak soubor použít…

Program nefunguje. Co mám dělat?

Zjistěte, zda je program řádně instalován (viz oddíl instalace) a zda nechybí nutné soubory pro jeho spuštění (verze 1.40: convert.con, convert.exe, user.con, convert.chm).

Při spuštění aplikace se objeví hlášení Component … not correctly registered. Řešení je popsáno zde…

Pokud se vše jeví v pořádku obraťte se na autora programu. Ve svém mailu uveďte typ počítače, operační systém, adresář, kde je program instalován (adresář a jeho obsah), verzi programu conVERTER. Dále přesně popište jak se závada projevuje (co program dělá, jaká chybová hlášení vypisuje apod.) a jaké činnosti předchází chybě (která volba je zvolena, jaké hodnoty jsou zadány apod.). Zjistěte také, zda se chyba vyskytuje opakovaně.

Můžete použít také formulář Hlášení chyb.

Po spuštění hlášení Soubor nebyl nalezen, Chyba 53 File not found.

Při spouštění aplikace se jednou nebo několikrát objeví hlášení Soubor nazev.con nebyl nalezen, Chyba 53 File not found.

Chyba je způsobena nepřítomností datového souboru v místě, které je nastaveno v registrech. Popis řešení problému Chyba 53 File not found.

Po spuštění hlášení Při načítání dat se vyskytla chyba 76 Path not found.

Při spouštění aplikace se jednou nebo několikrát objeví hlášení Při načítání dat se vyskytla chyba 76 Path not found.

Chyba je způsobena nepřítomností složky, ve které by se měly nacházet datové soubory aplikace conVERTER. Popis řešení problému Chyba 76 Path not found.

Chtěl bych, aby měl program další funkce?

Napište mi a navrhněte doplnění programu. Přesně popište, co by měl program ještě umět a jak asi by měla být nová funkce zabudována do stávajícího programu. Rád si přečtu Vaše náměty.

Proč se program jmenuje conVERTER?

Konverze = změna. Converter (anglicky) = převodník.

Aplikace conVERTER

Odpovědi na často kladené otázky o programu conVERTER. Jeho použití, známé problémy.

Ke stažení

Popis aplikace ve formátu Adobe Acrobat (*.pdf):

PDF soubor Dříve než začnete (171 kB).

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš