QT001: Fyzika

Fyzika

Co znamená termín fyzika? Např. Slovník cizích slov (SPN 1987) uvádí u termínu fyzika:

fyzika, fysika [-zi-]
1. ant. u Řeků učení o přírodě jako o celku, jedna ze tří základních složek filozofie (spolu s etikou a logikou)
2. věda zkoumající a vysvětlující zákonitosti, jimiž se řídí děje a stavy v neživé přírodě, při nichž  se složení látek zpravidla nemění; vyučovací předmět tohoto oboru; experimentální fyzika vykládá o pokusu a z pozorování odvozuje empirické zákony; praktická fyzika je část samostatné experimentální fyziky zabývající se měřícími přístroji a metodami fyzikálních měření; teoretická fyzika zpracovává výsledky získané experimentální fyzikou, hledá obecné principy a z nich odvozuje jednotlivé zákony; jaderná fyzika se zabývá studiem složení hmoty, atomová fyzika
fyzik, fysik [-zi-]
1. odborník ve fyzice; učitel nebo vysokoškolský student fyziky
2. zastarale lékař

Fyzika, fyzik

Co říká slovník cizích slov o pojmech fyzika a fyzik.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš