Jednotky působení ionizujícího záření

Dávka D (absorbovaná dávka)

Dávka je definovaná jako poměr střední energie předané ionizujícím zářením látce o dané hmotnosti. Základní jednotkou absorbované dávky je gray (Gy) - odpovídá J.kg-1. Je to energie 1 joule absorbovaná v kilogramu látky.

Převodní tabulky jednotek veličiny (absorbovaná) dávka:
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
gray Gy 1 J.kg-1. Louis Harold Gray
miligray mGy 0,001  
mikrogray   0,000 001  
rad rad 10-2 Dříve užívaná jednotka.

Dávkový příkon

Dávkový příkon je definován jako přírůstek dávky za časový interval. Jednotkou je Gy.s-1. Dříve se používal pojem dávková rychlost. Další jednotkou je W.kg-1.

Kerma

Kerma je definovaná jako podíl kinetické energie všech nabitých částic uvolněných nenabitými ionizujícími částicemi v uvažovaném objemu látky o dané hmotnosti. Jednotkou je gray (Gy). Kerma se používá v oblasti měření nepřímo ionizujícího záření; charakterizuje energii předanou nepřímo ionizujícím zářením (fotony, neutrony) při první srážce nabitým částicím (elektrony, protony).

Kermový příkon

Kermový příkon je přírůstek kermy za časový interval. Jednotkou je Gy.s-1. Dříve se používal pojem kermová rychlost.

Expozice (ozáření) X

Expozice je definovaná jako poměr absolutní hodnoty celkového elektrického náboje iontů jednoho znaménka vzniklých ve vzduchu při úplném zabrzdění všech elektronů a pozitronů, které byly uvolněny fotony v objemovém elementu vzduchu o dané hmotnosti. Expozice je definována výhradně pro vzduch. Jednotkou je C.kg-1. Dříve byl používán rentgen (R).

Převodní tabulky jednotek veličiny expozice (ozáření):
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
coulomb na kilogram C.kg-1 1  
rentgen R 0,000 258 Wilhelm Conrad Röntgen (1845 - 1923)

Veličina expozice se postupně opouští. Místo ní je doporučeno používat kermu ve vzduchu nebo v tkáni.

Expoziční příkon

Expoziční příkon je přírůstek expozice za časový interval (používá se také pojem expoziční rychlost). Jednotkou je C.kg-1s-1 nebo A.kg-1.

1 mR.h-1 = 71,7 pA.kg-1

1 mR.min-1 = 71,7 nA.kg-1

1 R.s-1 = 2,58.10-4 A.kg-1

Dávkový ekvivalent H

Dávkový ekvivalent se týká biologického účinku různých druhů ionizujícího záření. Jednotkou je sievert (Sv) - odpovídá J.kg-1 (Rolf Maxmilian Sievert). Starou jednotkou byl rem: 1 rem = 0,01 Sv.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš