Vzduch

Tabulky

Vzduch
Vzduch je směs plynů tvořící atmosféru (plynný obal Země).
Vzduch má vliv na všechny chemické proměny jak v nerostné přírodě, tak i v živých organismech. Kromě toho tepelná kapacita vzduchu udržuje na Zemi teplotu přijatelnou pro život, jinak by na noční straně naší planety byl mráz několika desítek stupňů, kdežto na denní straně by bylo více než stostupňové horko. Je také důležitou průmyslovou surovinou.

Složení vzduchu

Složení suchého vzduchu
LátkaObjemová %Hmotnostní %
N2 78,084 % 75,51 %
O2 20,946 % 23,16 %
Ar 0,934 % 1,28 %
CO2 0,033 % 0,05 %
Ne 0,001 818 % 0,001 212 %
He 0,000 524 % 0,000 072 %
CH4 0,000 2 % 0,000 1 %
Kr 0,000 114 % 0,000 3 %
N2O 0,000 05 % 0,000 05 %
H2 0,000 05 % 0,000 001 %
Xe 0,000 008 7 % 0,000 04 %

Fyzikální vlastnosti vzduchu

Fyzikální vlastnosti vzduchu při 0 °C a 1,013 25 bar
VlastnostJednotkaRozměrHodnota
Molová hmotnost M kg/kmol 28,96
Molový objem v0 m3/kmol 22,40
Plynová konstanta R J/kg.K 287,10
Hustota ρ0 kg/m3 1,29
Měrná tepelná kapacita (0 °C) cp kJ/kg.K 1,01
Měrná tepelná kapacita (0 °C) cv kJ/kg.K 0,72
Izoentropický exponent κ=cp/cv - 1,40
Teplota tání Tt °C -213,4
Teplota varu Tv °C -194,5

Hustota vzduchu

Hustota suchého vzduchu
Teplota [°C]Hustota [kg.m-3]
-50 1,582 6
-40 1,514 7
-30 1,452 4
-20 1,395 1
-10 1,342 0
0 1,295 9
5 1,269 7
10 1,247 2
15 1,225 6
20 1,204 7
21 1,200 6
22 1,196 5
23 1,192 5
24 1,188 5
25 1,184 5
30 1,164 9
35 1,146 0
40 1,127 7
45 1,110 0
50 1,092 8
55 1,076 2
60 1,060 0
65 1,044 4
70 1,029 2

Graf: Závislost hustoty suchého vzduchu na teplotě

Viskozita vzduchu

Viskozita vzduchu při 1,013 25 bar
Teplota [°C]Dynamická viskozita [Pa.s]Kinematická viskozita [m2.s-1]
0 1,71.10-5 1,33.10-5
50 1,95.10-5 1,79.10-5
100 2,17.10-5 2,30.10-5
150 2,38.10-5 2,85.10-5
200 2,57.10-5 3,45.10-5
250 2,75.10-5 4,08.10-5
300 2,93.10-5 4,75.10-5
400 3,25.10-5 6,20.10-5
500 3,55.10-5 7,77.10-5

Graf viskozity vzduchu

Dynamická a kinematická viskozita vzduchu v závislosti na teplotě

Další zdroje a informace

Vzduch

Vzduch je směs plynů tvořící atmosféru Země.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš