User.reg

Po instalování aplikace conVERTER 1.40 obsahují popisy uživatelských veličin standardní popisy Uživatel n:

Navigátor

Navigátor: Uživatelské jednotky

Právě soubor USERnnn.REG (kde nnn je číslo verze aplikace) slouží k nastavení jmen veličin. Poklepáním na soubor USERnnn.REG se doplní hodnoty do klíče v registrech Windows.

Ikona souboru User.reg

Soubor User.reg

Soubory s koncovkou .reg jsou asociovány s aplikací Editor registru, která sama doplní údaje do registrů. Uživatel musí na otázku aplikace odpovědět Ano.

Upravit Registr?

Editor registru: Upravit registry?

Změny se projeví po restartu aplikace změnou pojmenování veličin v Navigátoru na kartě Uživatel.

Kam se zapisuje

Změny se projeví v klíči: [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\VB and VBA Program Settings\BWconVERTER140\Navigator]

Všechny hodnoty jsou v souboru USERnnn.REG uvedeny v uvozovkách. Zapisuje se ve formátu:

"Un"="Text v Navigátoru"

, kde 'U' je označení pro uživatelskou jednotku a 'n' je pořadové číslo veličiny v Navigátoru.

Např. "U3"="Prostup tepla" nastaví pro třetí téma v uživatelských jednotkách nadpis 'Prostup tepla'.

User.reg

User.reg je soubor, který obsahuje popisy veličin uživatelských aplikace conVERTER 1.40.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš