Supravodiče

V některých vodičích nastává při velmi nízké teplotě tzv. supravodivost. Objev supravodivosti učinil v roce 1911 H. Kamerlingh-Onnes. Při postupném ochlazování vodiče z vhodného materiálu postupně klesá měrný odpor. V úzkém intervalu teploty měrný odpor prudce klesne na hodnotu, kterou nelze běžnými prostředky změřit.

Supravodiče I. typu

Tabulka uvádí vybrané supravodiče I. typu
PrvekTc [K] Bc0 [10-4 T] Eg0 [meV]
Al1,1751040,34
Be0,26  
Cd0,517280,15
Ga1,07  
Hf0,35  
Hg - α4,1544111,65
Hg - β3,949339 
In3,403 5281,51,05
Ir0,112 516 
Mo0,915960,27
Nb9,2520603,05
Pb7,1968032,73
Sn3,7223051,15
Ta4,478291,4
Tc7,81410 
Ti0,4056 
V5,4014081,6
W 0,015 41,15 
Zn7,86  
Zr0,70  

Supravodiče II. typu

Supravodiče II. typu mají dolní kritické pole Bc1, při kterém přechází supravodiče do smíšeného stavu supravodivých a normálních oblastí a horní kritické pole Bc2, při kterém přechází supravodiče do normálního stavu.

Tabulka uvádí vybrané supravodiče II. typu
PrvekTc [K] Bc2 [T]
Sloučeniny
Nb3Sn18 - 18,322,5 - 23,5
Nb3Al18,729,5
Nb3Ge23,2 
Nb0,68Ga0,3220,233,6
Nb0,16Al0,64Ge0,220,741
Nb3Al0,75Ge0,2518,542
V3Ga14 - 14,819,6 - 21,5
V3Si16,922,8
La3In10,4 
Slitiny
Nb-Ti8 - 109 - 12
Nb-Zr9 - 116 - 9
Nb-Zr-Ti8 - 118 - 11

Vysokoteplotní supravodiče

Tabulka uvádí vybrané vysokoteplotní supravodiče
PrvekT [K]
La2-xBaxCuO4 (x=0,15)35
La2-xSrxCuO440
(La0,9Ba0,1)2CuO4-y (p=1,68 GPa)52
(Y1-xBax)2CuO4-y (x=0,4)93
GdBa2Cu3O7-yasi 90
YBa2Cu3F2Oy155

y je určeno počtem kyslíkových vakancí.

Další informace

Supravodivost

Supravodivost je vlastnost vodiče, která se projevuje snížením měrného odporu na nulu. Jsou známy supravodiče I. a II. typu a v poslední době také tzv. vysokoteplotní supravodiče.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš