Osborne Reynolds

Osborne Reynolds

23. 8. 1842 - 21. 2. 1912

Britský vědec a inženýr Osborne Reynolds se narodil 23. srpna 1842 v irském Belfastu. Jeho otec byl ředitelem kolejní školy v Belfastu a pastor anglikánské církve. Osborne Reynolds začal navštěvovat školu v Dedhamu, kde byl jeho otec ředitelem této essexské školy. Ve vzdělání pokračoval za pomoci soukromých učitelů. Po ukončení středního vzdělání nepokračoval přímo na univerzitu. Nejprve se vyučil u strojírenské firmy Edward Hayes. Po ukončení praxe začal studovat matematiku na univerzitě v Cambridge. Během studia navštěvoval stejné přednášky jako Rayleigh, který byl o ročník výše. Univerzitu ukončil v roce 1867 jako sedmý nejlepší v ročníku.

Stejně jako otec získal Osborne Reynolds stipendium na Queens' College. Opět získal místo u strojírenské firmy (John Lawson of London), kde působil rok jako inženýrský praktikant.

V roce 1868 se Reynolds stal prvním profesorem strojírenství na univerzitě v Manchesteru (Owens College). Toto místo zastával do roku 1905.

Reynolds výzkumník

Reynolds začal nejprve bádat v oboru elektromagnetismu. Brzy se zaměřil na hydrauliku a hydrodynamiku. Od roku 1873 zkoumal Reynolds dynamiku tekutin, díky které se stal světově uznávaným odborníkem. Reynolds zkoumal změny proudění uvnitř potrubí při přechodu mezi laminárním a turbulentním prouděním.

V roce 1883 publikoval dílo An experimental investigation of the circumstances which determine whether the motion of water in parallel channels shall be direct or sinuous and of the law of resistance in parallel channels, ve kterém zavedl pojem později známý jako Reynoldsovo číslo.

Reynoldsovo číslo

Reynoldsovo číslo (Re) charakterizuje proudění kapaliny v trubici. Reynoldsovo číslo menší než 1000 znamená laminární proudění (částice se pohybují ve vrstvách, obtékané těleso klade malý odpor), při Re vyšším než 1000 se jedná o turbulentní proudění (částice víří).

Re = u.r/ν

ν = η/ρ

Reynolds v roce 1886 formuloval teorii mazání. O tři roky později vytvořil důležitý teoretický model pro turbulentní proudění.

Osborne Reynolds publikoval v roce 1902 tzv. teorii všeho. Teorie vysvětlovala mnoho otázek moderní fyziky.

Reynolds učitel

I když se Reynolds velmi zajímal o vzdělávání studentů, nebyl příliš významný přednášející. Jeho přednášky byly jen obtížně pochopitelné. Často měnil témata, která na sebe příliš nevázala.

Oceněný Reynolds

V roce 1877 se Osborne Reynolds stal členem Královské společnosti. V roce 1884 získal čestný doktorát na University of Glasgow. V roce 1888 získal Královskou medaili.

Na počátku 20. stolení se Reynoldsův zdravotní stav (fyzický i psychický) zhoršil. V roce 1905 byl Reynolds penzionován. Osborne Reynolds zemřel 21. února 1912 ve Watchet (Anglie).

Odkazy a zdroje

Osborne Reynolds

Reynoldsovo číslo - podobnostní číslo charakterizující proudění.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš