Převody v MS Excel

Funkce CONVERT

Funkce CONVERT v MS Excel slouží pro převod hodnot fyzikálních jednotek dané fyzikální veličiny. Lze tak např. převádět mezi vzdálenostmi zadanými v kilometrech na hodnoty v mílích.

Pokud funkce není v MS Excel k dispozici, musí být nainstalován doplněk Analytické nástroje. Po nainstalování musí být aktivován příkazem Doplňky v menu Nástroje.

Syntaxe

CONVERT(číslo;z;do)

Číslo
je hodnota v jednotkách argumentu z, kterou chcete převést.
z
je jednotka argumentu číslo.
do
je jednotka, do které chcete zadanou hodnotu převést.

Dostupné jednotky

Jako argumenty zdo funkce CONVERT je možné použít v tabulkách uvedené textové hodnoty:

Délka

Tabulka uvádí jednotky délky a argumenty funkce CONVERT:
JednotkaArgument z nebo do
Metr"m"
Míle"mi"
Námořní míle"Nmi"
Palec"in"
Stopa"ft"
Yard"yd"
Angstrom"ang"
Pica (1/72 in.)"Pica"

Objem

Tabulka uvádí jednotky objemu a argumenty funkce CONVERT:
JednotkaArgument z nebo do
Lžička"tsp"
Lžíce"tbs"
Fluid ounce"oz"
Šálek"cup"
pinta (USA)"pt"
pinta (VB)"uk_pt"
Quart"qt"
Galon"gal"
Litr"l"

Hmotnost

Tabulka uvádí jednotky hmotnosti a argumenty funkce CONVERT:
JednotkaArgument z nebo do
Gram"g"
Slug"sg"
Libra (britský měrný systém)"lbm"
U (jednotka atomové hmotnosti)"u"
Unce (britský měrný systém)"ozm"

Tlak

Tabulka uvádí jednotky tlaku a argumenty funkce CONVERT:
JednotkaArgument z nebo do
Pascal"Pa"
Atmosféra"atm"
mm rtuťového sloupce"mmHg"

Síla

Tabulka uvádí jednotky síly a argumenty funkce CONVERT:
JednotkaArgument z nebo do
Newton"N"
Dyne"dyn"
Libra"lbf"

Energie

Tabulka uvádí jednotky energie a argumenty funkce CONVERT:
JednotkaArgument z nebo do
Joule"J"
Erg"e"
Termodynamická kalorie"c"
kalorie"cal"
Elektronvolt"eV"
Koňské síly za hodinu"HPh"
Watthodina"Wh"
Foot-pound"flb"
BTU"BTU"

Výkon

Tabulka uvádí jednotky výkonu a argumenty funkce CONVERT:
JednotkaArgument z nebo do
Koňská síla"HP"
Watt"W"

Magnetismus

Tabulka uvádí jednotky magnetismu a argumenty funkce CONVERT:
JednotkaArgument z nebo do
Tesla"T"
Gauss"ga"

Čas

Tabulka uvádí jednotky času a argumenty funkce CONVERT:
JednotkaArgument z nebo do
Rok"yr"
Den"day"
Hodina"hr"
Minuta"mn"
Sekunda"sec"

Teplota

Tabulka uvádí jednotky teploty a argumenty funkce CONVERT:
JednotkaArgument z nebo do
Stupně Celsia"C"
Stupně Fahrenheita"F"
Kelviny"K"

Předpony

Před uvedenými metrickými jednotkami lze použít následující předpony pro vyjádření násobků jednotek argumentů z nebo do:

Tabulka uvádí zkratky předpon funkce CONVERT:
PředponaNásobekZkratka
exa1E+18"E"
peta1E+15"P"
tera1E+12"T"
giga1E+09"G"
mega1E+06"M"
kilo1E+03"k"
hekto1E+02"h"
deka1E+01"e"
deci1E-01"d"
centi1E-02"c"
mili1E-03"m"
mikro1E-06"u"
nano1E-09"n"
piko1E-12"p"
femto1E-15"f"
atto1E-18"a"

Příklady

CONVERT(1,0; "lbm"; "kg") rovná se 0,453592

CONVERT(68; "F"; "C") rovná se 20

CONVERT(2,5; "ft"; "sec") rovná se #N/A

MS Excel

Převádět fyzikální jednotky dané veličiny umí také aplikace Microsoft Excel.

Další informace najdete v nápovědě aplikace MS Excel nebo v některé z mnoha publikací, které jsou tomuto tabulkovému procesoru věnované.

Verze

Zmíněný postup byl testován v Microsoft Excel 2000.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš