Isaac Newton

Obraz: Isaac Newton

Isaac Newton

Narozen: 4. 1. 1643

Zemřel: 31. 3. 1727

Isaac Newton se narodil 4. ledna 1643 ve vesnici Woolsthorpe nedaleko Granthamu (asi 200 km severně od Londýna) v roce 1643. Do svých 11 let Isaac Newton navštěvoval vesnickou školu a od roku 1654 pak pokračoval ve studiu na King's school v Granthamu. Po čtyřech letech Newton školu opustil a vrátil se zpět ne vesnici, kde pomáhal matce živit své dva mladší sourozence. V roce 1661 začal Isaac Newton studovat univerzitu v Cambridgi.

Newtonův podpis

Isaac Newton - podpis

Je důležité si uvědomit, že 17. století bylo obdobím silného náboženského cítění, zvlášť ve Velké Británii. Isaac Newton byl velmi pobožný.

Newton génius

Newton byl géniem v experimentování i matematice, a právě tato kombinace mu umožnila založit koperníkovský systém (Mikoláš Koperník) a novou mechaniku. Jeho metoda byla jednoduchá: na základě pohybových jevů prozkoumat přírodní síly a pak použít těchto sil k vysvětlení dalších jevů. Newtonova genialita ho vedla při výběru zkoumaných jevů a vytvoření nového a základního matematického prostředku - matematické analýzy (současně objevená Gottfriedem Leibnizem) - což mu umožnilo provádět výpočty s odvozenými silami. Výsledkem byla kniha Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Matematické základy přírodní filosofie), která byla vydána v r. 1687. Zde byla obsažena nová fyzika, použitelná stejně dobře pro pozemská i nebeská tělesa. Newtonova analýza sil dala za pravdu vědcům, jako byli např. Koperník, Kepler a Galilei. Descartes byl zcela poražen.

Newtonův gravitační zákon

Newtonův gravitační zákon popisuje gravitační sílu s níž na sebe působí dvě tělesa:

Dvě tělesa na sebe působí silou, která je přímo úměrná součinu hmotností a nepřímo úměrná čtverci jejich vzdálenosti.

F = k . (m1 . m2) / r2

, kde k - gravitační konstanta

m1, m2 - hmotnosti obou těles

r - vzdálenost jejich středů.

Opticks

V roce 1704 vydává Isaac Newton knihu Opticks (Optika). Newton v ní přichází s myšlenkou částicové povahy světla.

Titulní stránka knihy Opticks

Isaac Newton: Opticks

Newton se v knize Opticks zabývá podstatou světla a vznikem barev. Teorie vychází z jeho praktických pokusů. Newton mj. podnikl experiment se dvěma hranoly - jeden světlo rozložil do spektra a druhý spektrum opět sloučil.

Na doplnění budu citovat Jana Kapouna:

Základ k teorii světla coby elektromagnetického vlnění později položil James C. Maxwell (1831-1879). Že je všechno jinak, než jak si představovala přírodověda 19. století, ukázal nakonec Albert Einstein svým vysvětlením fotoelektrického jevu: světlo je elektromagnetické záření, ale jeho povaha je jak vlnová, tak i korpuskulární.

Pohybové zákony, gravitace

Newtonovy tři pohybové zákony a jeho princip univerzální gravitace stačily k řízení nového kosmu, ale pouze, jak věřil Newton, s pomocí Boha. Newton říkal, že gravitace je přímou akcí Boha, stejně jako všechny síly řádu a vitality. Absolutní prostor měl pro Newtona zásadní význam, protože prostor byl "sídlem Boha" a sídlo Boha musí být základním souřadným systémem. Newtonova analýza vzájemných poruch pohybů planet způsobených jejich vlastními gravitačními poli předpovídala úplné zhroucení slunečního systému, pokud by Bůh nezasahoval a neuváděl vše opět do pořádku.

Newtonovy pohybové zákony

Tři Newtonovy pohybové zákony se týkají dynamiky těles (klasická mechanika):

  1. Každé těleso setrvává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu, není-li vnějšími silami nuceno tento stav změnit.
  2. Časová změna hybnosti tělesa je úměrná působící síle a má s ní stejný směr.
  3. Vzájemné síly mezi dvěma tělesy mají vždy stejnou velikost a opačný směr.

Isaac Newton byl v roce 1705 povýšen do rytířského stavu.

Newtonův hrob

Isaac Newton - hrob ve Westminster Abbey (foto Ronald Buchinski)

Isaac Newton zemřel 31. března 1727 ve věku 84 let.

Související odkazy

Časté překlepy: Nevton, Isac, Izak, Izák.

Isaac Newton

Newton [N] je základní jednotkou veličiny síla.

Newtonův gravitační zákon

Zavedl pojem síly, odlišil od něj pojem hmotnosti, formuloval zákony dynamiky i myšlenku všeobecné gravitace, vybudoval základy diferenciálního a integrálního počtu, rozpracoval teorii rozkladu světla a popsal jev interference světla, učinil základní matematické objevy v teorii nekonečných řad.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš