Albert Einstein

Einstein

14. 3. 1879 - 18. 4. 1955

Albert Einstein se narodil 14. března 1879 v německém Ulmu. Jeho otec Hermann Einstein řídil rodinou továrnu na výrobu dynam. Ve čtyřech letech malý Albert dostal svůj první kompas a začal se zajímat o fyziku. V roce 1885 se rodina přestěhovala do Mnichova. V deseti letech začal Albert Einstein se samostudiem přírodních věd. V roce 1894 se rodina přestěhovala do italské Pavie, protože se rodinné firmě přestalo v Německu dařit. Albert zůstal v Mnichově, aby dokončil střední školu.

Einstein a škola

V Mnichově Albert Einstein navštěvoval gymnázium. Studium nedělalo Albertovi problémy, co ale nesnášel byla velká přísnost, která na německých školách panovala. Patnáctiletý Albert Einstein (1894) se vzepřel a odešel za rodinou do Pavie. Nepodařilo se mu složit přijímací zkoušky na švýcarskou polytechniku a tak pokračoval na střední škole ve švýcarském Aarau, která měla velmi dobře vybavenou fyzikální laboratoř.

V roce 1896 vstoupil Albert Einstein na polytechnickou školu v Curychu (ETH), aby se mohl stát učitelem matematiky a fyziky. Zde se Einstein seznámil se svou budoucí manželkou, spolužačkou Milevou Marič. Einstein se nerad podřizoval školnímu programu. Vybíral si jen ty oblasti, které ho zajímaly.

V roce 1901 získal Einstein švýcarské občanství. Nedařilo se mu sehnat místo asistenta na žádné z evropských univerzit. Proto jezdil po Švýcarsku jako suplující učitel. Podle dostupných informací se Albertovi a Milevě v roce 1902 narodila nemanželská dcera Lieserl. V té době už Albert Einstein pracoval na švýcarském patentovém úřadě v Bernu a skandál s nemanželským dítětem by ohrozil jeho místo. Proto byla dána Lieserl k adopci. Při své úřednické práci na patentovém úřadu měl Albert Einstein dostatek prostoru k vypracování mnoha svých pozoruhodných vědeckých prací. V roce 1905 obhájil Albert Einstein doktorát.

Einstein

Albert Einstein, 1921

V lednu 1903 se Albert Einstein oženil s Milevou Maričovou. O rok později se jim narodil syn Hans Albert. V roce 1910 přišel na svět syn Eduard. S Milevou († 1948) se Einstein rozvedl v roce 1919 a vzápětí se oženil se svou sestřenicí Elsou Löventhalovou († 1936).

Zázračný rok

Rok 1905 je označován jako Annus mirabilis (zázračný rok). Albert Einstein publikoval tři zásadní vědecké práce na téma:

Einstein a Praha

Do Prahy Albert Einstein dorazil v dubnu 1911. Působil jako profesor teoretické fyziky v Praze. Einstein byl jmenován přednostou Ústavu teoretické fyziky Karlo-Ferdinandovy univerzity. V Praze žil Einstein rok a čtvrt. Jeho pražský pobyt přinesl 11 vědeckých prací. Pravdou je, že Einsteina a jeho ženu Milevu Praha moc nenadchla.

Do Prahy se Einstein vrátil v roce 1921 přednést přednášku na téma své teorie relativity.

V roce 1912 Albert Einstein opouští Prahu a vydávává se do Curychu. Tady je jmenován profesorem teoretické fyziky. V roce 1914 se Einstein stal profesorem fyziky na univerzitě v Berlíně a ředitelem tamního Institutu císaře Viléma. Ve stejném roce získal německé občanství. V roce 1921 se Albert Einstein stal členem londýnské Královské společnosti.

Einstein

Albert Einstein, 1930

V Německu zůstal až do roku 1933, kdy byl přinucen politickou situací emigrovat do USA. Einstein zde získal pozici profesora teoretické fyziky na Princetonu a ve fyzikálním ústavu v Princetonu. V roce 1940 získal americké občanství. V roce 1945 své místo opustil.

Speciální teorie relativity

Již v počátcích své vědecké práce Albert Einstein rozpoznal nedostatky newtonovské fyziky. Proslulost mezi veřejností získal především speciální teorii relativity, zejména rovnicí popisující závislost energie na hmotnosti E = mc2.

Fotoelektrický jev a další objevy

Významné jsou jeho práce v kvantové teorii světla, objasnění fotoelektrického jevu (Nobelova cena 1921). Vnější fotoelektrický jev vysvětlil Albert Einstein v roce 1905 s uplatněním hypotézy o kvantové povaze světla (Max Planck).

Důležitá je teorie Brownova pohybu a speciální teorií relativity (toto převratné dílo vytvořil Einstein ve svých 26 letech).

Obecná teorie relativity

V roce 1915 dokončil Albert Einstein práci na obecné teorii relativity, která představovala zvrat v celém dosavadním pojetí fyziky. Některé postuláty teorie relativity, ve které hledá vazby mezi gravitací a geometrickými vlastnostmi časoprostoru, potvrdila astronomická měření (poprvé byla potvrzena 29. května 1919 při sledování zatmění Slunce). Jiné závěry se se však uspokojivě nepodařilo dokázat do současnosti. Einsteinovy se tak podařilo alespoň částečně pochopit vesmír jako celek.

Albert Einstein - podpis

Podpis Alberta Einsteina

Po druhé světové válce se Albert Einstein stal předsedou sdružení amerických fyziků, které se postavilo proti zneužití jaderné energie pro válečné účely. Byl mu nabídnut úřad presidenta státu Izrael (1952), což odmítl. Spolupracoval s Dr. Chaimem Weizmannem na založení Hebrejské univerzity v Jeruzalému. Ke konci života Einstein pracoval na jednotné teorii pole.

Albert Einstein zemřel 18. dubna 1955 v Princetonu.

Související odkazy

Albert Einstein

E = m . c2

1921 Nobelova cena za práce pro rozvoj teoretické fyziky, zejména za objev zákona fotoelektrického jevu.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš