Johannes Kepler

Johannes Kepler

27. 12. 1571 - 15. 11. 1630

Německý matematik, astrolog a astronom Johannes Kepler se narodil 27. prosince 1571 v městečku Weil der Stadt nedaleko Württenburgu. Keplerův otec byl žoldnéř, matka byla dcerou hostinského. Johannes byl jejich první dítě. Svého otce viděl Kepler naposledy, když mu bylo 5 let - otec zemřel ve válce. Kepler prožil dětství s matkou v dědově hostinci.

Kepler chodil do místní školy a nedalekého semináře a později se zapsal na univerzitu v Tübingenu. Zde studoval astronomii u významného astronoma té doby Michaela Maestlina (1550-1631). Studia Kepler ukončit v roce 1593. Mezi lety 1594 a 1600 Johannes Kepler vyučoval na střední škole ve Štýrském Hradci.

Celý svůj život byl Johannes Kepler velmi nábožensky založený. Ve svých dílech se často odvolává na Boha.

Keplerův podpis

Keplerův podpis

Kepler a Praha

Johannes Kepler přichází do Prahy v roce 1600, aby se stal asistentem Tycho de Brahe. V roce 1601 Kepler zaujal po smrti Tycho de Brahe pozici císařského matematika a astrologa na dvoře císaře Rudolfa II. v Praze.

Na základě dat získaných Brahem Kepler určil elipsovitou dráhu planety Mars. V roce 1609 ve spisu Astronomia Nova formuloval Kepler své první dva zákony, kterými se řídí pohyb planet.

Model sluneční soustavy

Keplerův model sluneční soustavy, 1596

Keplerovy zákony

První Keplerův zákon
Planety se pohybují kolem Slunce po elipsách, které jsou málo odlišné od kružnic, v jejichž společném ohnisku je Slunce.
Druhý Keplerův zákon
Obsahy ploch opsaných průvodičem planety za jednotku času jsou konstantní.
Třetí Keplerův zákon (1619)
Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet se rovná poměru třetích mocnin hlavních poloos jejich trajektorií.

T12 / T22 = a13 / a23

, kde a1, a2 jsou délky hlavních poloos a T1, T2 jsou jejich oběžné doby kolem Slunce.

Roku 1612 Johannes Kepler opouští Prahu a přesouvá se do Lince. Jeho žena a dva synové umírají. Znovu se žení, ale pronásledují ho osobní a finanční problémy. Umírají mu dvě malé dcery. Vrací se do Würtemburgu.

V roce 1619 ve spisu Harmonices Mundi publikuje Johannes Kepler svůj třetí zákon. Keplerovy zákony lze použít i pro popis dalších těles, které se pohybují v gravitačním poli Slunce, např. umělých družic.

Další Keplerovo dílo

V roce 1615 Kepler vydal dílo Nova Stereometria Doliorum Vinariorum. Kepler určoval objemy objemy těles vzniklých rotací kuželoseček.

Roku 1621 Kepler publikuje sedmisvazkový Epitome Astronomiae, ve kterém probírá heliocentrickou astronomii.

Kepler nepovažoval Slunce za jednu z mnoha stálic.

V roce 1626 odchází Kepler do Ulmu. Johannes Kepler zemřel po krátké nemoci 15. listopadu 1630 v Regensburgu (Řezno).

Souvislosti

Johannes Kepler

Nebeská mechanika.

3 Keplerovy zákony.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš