Pierre Curie

Pierre Curie

15. 5. 1859 - 19. 4. 1906

Francouzský fyzik Pierre Curie se narodil 15. května 1859 v Paříži v rodině praktického lékaře. Základní vzdělání získal v ranném věku doma. V roce 1876 se Curie stal v 16 letech bakalářem pařížské Sorbonny a o dva roky později magistrem fyziky. V roce 1895 získal Curie titul doktor věd.

Podpis Pierre Curieho

Pierre Curie - podpis

Piezoelektrický jev

Pierre Curie se věnoval výzkumům krystalografie. Spolu se svým starším bratrem Jacquesem objevili v roce 1880 piezoelektrický jev.  

Piezoelektrický jev
Při mechanickém namáhání (tlak, tah, ohyb, krut) piezoelektrického krystalu nebo vhodně vyřezané destičky se na stlačených plochách objeví elektrické napětí od nekompenzovaného náboje. Jedná se v podstatě o polarizaci látky tlakem. Napětí bývá v řádu 10-7 V/Pa. Piezoelektrický jev se projevuje pouze v krystalech, jejichž elementární buňky nemají elektrický střed symetrie. Piezoelektrický jev se využívá např. pro rezonanční prvky oscilátorů, zdroje ultrazvuku, mikrofony, tlakoměry apod. [17]

Pierre Curie zkoumal paramagnetické, diamagnetické a feromagnetické látky. 1883 až 1895 napsal Curie významnou teoretickou práci o růstu krystalů a sérii studií o symetrii krystalů.

Marie Sklodowska

Mladá Polka Marie Sklodowska vstupuje do Curieho života v roce 1894. Pierre Curie se s nadanou polskou studentkou v roce 1895 oženil.

Manželé Curie v laboratoři

Manželé Curie ve své laboratoři

Radioaktivní záření

Neviditelné záření, které objevil Becquerel, inspirovaly Curieho k dalším výzkumům v nově vznikajícím vědním oboru. Spolu s manželkou (Marie Curie-Sklodowska) začali hledat další prvky produkující radioaktivní záření. V roce 1898 izolovali Pierre Curie a Marie Curie-Sklodowska polonium a v roce 1910 radium.

Curieterapie

Curie studoval účinky radioaktivního záření na živé organismy. Na jeho počest byla tato terapie léčení nádorů nazvána curieterapií.

Hrobka

Pierre Currie - hrob
Pantheon, Paříž, Francie
Foto Gary Thelen

Pierre Curie zahynul 19. dubna 1906 při dopravní nehodě.

Další informace

Pierre Curie

1903 Nobelova cena (také M. Curie-SklodowskaA. H. Becquerel) za zkoumání radiačních jevů.

Objevil piezoelektrický jev.

Jednotka curie

Curie - jednotka radioaktivity.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš