Marie Curie-Sklodowská

Marie Curie-Sklodowská

7. 11. 1867 - 4. 7. 1934

Marie Curie-Sklodowská se narodila 7. listopadu 1867 ve Varšavě. Její otec byl profesorem matematiky a fyziky na gymnáziu. Základní vzdělání získala Sklodowská na místních školách. Další vědecké znalosti pak získala od svého otce. V roce 1891 odešla Sklodowská studovat do Paříže na Sorbonu. Roku 1894 se seznámila s profesorem fyziky Pierrem Curiem a o rok později se za něj provdala.

Profesorka na Sorbonně

V roce 1906 byla jmenována první profesorkou na pařížské Sorbonně (všeobecná fyzika po svém tragicky zemřelém manželovi). Jako první žena se stala Curie-Sklodowská hned dvakrát laureátem Nobelovy ceny:

Marie Curie-Sklodowská

Marie Curie-Sklodowská
Foto: The Nobel Foundation

Počátek společných výzkumů, které prováděla se svým manželem, byl poznamenán obtížnými podmínkami (slabé vybavení laboratoře, málo prostředků na výzkumy a živobytí).

Podpis Marie Curie

Podpis Marie Curie

Becquerelovy objevy záření uranových solí (1896) inspirovaly Curiovy k výzkumům v oblasti radioaktivity, jak tyto jevy pojmenovala.

Polonium, radium

V roce 1898 spolu s manželem izolovala polonium a později radium. V roce 1903 Curie-Sklodowská teoreticky prokázala existenci prvku radium. V roce 1910 izolovala radium v kovovém stavu.

Vedle již zmíněných Nobelových cen za fyziku (1903) a chemii (1911) obdržela Marie Curie-Sklodovská mnoho vědeckých ocenění, čestných doktorátů apod.

Marie Curie-Sklodowská - hrobka

Hrobka Marie Curie-Sklodowské

Celý život se věnovala výzkumu radioaktivity. Práce s radioaktivními látkami ale také byla jednou z příčin její smrti. Marie Curie-Sklodowská umírá 4. července 1934 v Savoy ve Francii na chorobu vyvolanou účinky radioaktivního záření.

Její dcera Iréne Curiová s manželem Fréderikem Joliotem obdrželi rok po její smrti Nobelovu cenu za objev umělé radioaktivity.

Další informace

Curie-Sklodowská

1903 Nobelova cena za fyziku (také P.CurieH.Becquerel) za zkoumání samovolných radiačních jevů.

1911 Nobelova cena za chemii za objev polonia a radia.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš