Louis de Broglie

Louis de Broglie

15. 8. 1892 - 19. 3. 1987

Francouzský kvantový fyzik Louis Victor Pierre Raymond duc de Broglie se narodil 15. srpna 1892 v Dieppe. Louis de Broglie studoval na pařížské Sorbonně historii (chtěl pracovat v diplomatických službách). V 18 letech začal Broglie studovat fyziku.

De Broglie přispěl ke kvantové fyzice svojí dualitou částice a vlny (hmota má povahu částic i vln).

V roce 1924 získal Louis de Broglie doktorát za teorii elektronové vlny. Základy pro tuto práci položili Albert Einstein a Max Planck. Po získání doktorátu de Broglie zůstal na Sorbonně.

1928 - Broglie se stal profesorem teoretické fyziky v Ústavu Henriho Poincarého.

1929 - Nobelova cena za fyziku za objev vlnově korpuskulárního dualismu částic.

1945 - poradce francouzské komise pro atomovou energii.

De Broglieho teorie hmotných vln elektronu později použil Erwin Schrödinger k vytvoření vlnové mechaniky.

Broglieho podpis

Louis de Broglie - podpis

Louis de Broglie autor

Louis de Broglie napsal řadu populárně vědeckých prací, ve kterých projevil svůj hluboký zájem o filozofické důsledky moderní fyziky. Např.:

Statistika

Zásadní otázkou, kterou si Louis de Broglie kladl, bylo, zda statistická podstata atomové fyziky odráží nedokonalost současné teorie nebo zda statistické informace představují vše, co se můžeme o přírodě dovědět. Po většinu svého života věřil v první možnost, přestože se jako mladý vědec domníval, že statistika je důsledkem naší neznalosti. K tomuto názoru se de Broglie vrátil ke konci života, kdy tvrdil, že statistické teorie zakrývají skutečnou a naprosto určitou realitu za proměnnými, které mají původ v našich nedokonalých experimentálních metodách.

Hrob

Louis Duc de Broglie - hrob
Cimetière de Neuilly-sur-Seine (Ancien) Hauts de Seine, Francie

Louis de Broglie zemřel 19. března 1987 v Paříži.

Další informace

Louis de Broglie

Kvantová fyzika

1929 - Nobelova cena.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš