Max Born

Max Born

11. 12. 1882 - 5. 1. 1970

Německý fyzik Max Born se narodil 11. prosince 1882 v Německu v Breslau (nyní polská Wroclaw). Max Born navštěvoval školu v Breslau a studoval celou řadu předmětů. Zajímal se více o humanitní než o přírodní vědy. Na Univerzitě v Breslau začal Born studovat v roce 1901 řadu vědeckých oborů. Mezi jeho oblíbené předměty patřily matematika a astronomie. Max Born se rozhodl specializovat na astronomii. V roce 1902 studoval v Heidelbergu a v roce 1903 v Zürichu.

1907 - doktorát.

1912 - místo v Göttingenu a začal spolupracovat na výzkumném projektu s von Kármánem, který se týkal dynamiky krystalových mřížek. Práce vedla k určení stupňů volnosti krystalu s normálními vibračními módy celého tělesa.

1914 - Born získal místo na Univerzitě v Berlíně. Jeho kolegou byl také Max Planck.

1919 - Max Born odešel do Frankfurtu, ale o dva roky později se vrátil znovu do Göttingenu.

1921 - stal se profesorem v Göttingenu. Ve stejném roce nalezl nové vyjádření prvního zákona termodynamiky.

Bornův podpis

Podpis Maxe Borna

Kvantová teorie

1926 - jeho spolupracovníky jsou Wolfgang PauliWerner Heisenberg, kteří u něj studovali jeho kvantovou teorii. Born rozpoznal význam Heisenbergovy maticové algebry v kvantové mechanice. Born napsal fundamentální práci o kvantové mechanice v níž nahradil původní kvantovou teorii, která považovala elektrony za bodové částice, matematickým popisem, který jejich pozorované chování vysvětloval přesněji.

Max Born emigrant

1933 - Max Born byl  kvůli svému židovskému původu donucen opustit Německo. Krátce pobýval v severní Itálii a pak začal přednášet v Cambridge.

1936 - Born získal místo v Edinburghu. Založil zde vědeckou skupinu kontinentálního stylu, složenou většinou z uprchlíků z okupované Evropy. Jeden z jeho tehdejších studentů napsal, že když Born ráno přišel, nejprve obešel všechny své výzkumné studenty, aby se jich zeptal na pokroky v jejich práci. Poskytl jim nezbytné rady, často představující stránky výpočtů týkajících se problémů, které sám připravil doma. Zbytek dopoledne Born strávil přednáškami a zabýval se svou vlastní výzkumnou prací. Domů odcházel obvykle až pozdě v noci nebo až k ránu.

V roce 1939 byl Max Born přijat za člena Královské společnosti

Návrat do Německa

1953 - Max Born se vrátil do Německa do Bad Pyrmontu (nedaleko Göttingenu).

1950 - Born získal Hughesovu medaili za svůj přínos k teoretické fyzice obecně a za přínos k rozvoji kvantové mechaniky.

Nobelova cena a další ocenění

1954 - Nobelova cena za fyziku za svoji statistickou teorii vlnové funkce.

Dále získal Stokesovu medaili na Univerzitě v Cambridge, dvě školy v Německu nesou jeho jméno, stal se čestným členem akademií Ruska, Indie, Rumunska, Peru, Irska, Skotska, Dánska, Švédska a Spojených států amerických.

Born autor

Max Born napsal řadu učebnic a monografií většinou pro studenty nebo odborníky v oboru, ale také některé populárně zaměřené. Celkový počet jeho publikací je nejméně 360.

Max Born - hrob

Bornův hrob v Göttingenu

Max Born zemřel 5. ledna 1970 v německém Göttingenu.

Souvislosti

Max Born

1954 - Nobelova cena za statistickou teorii vlnové funkce.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš