Computer 5/05

Jak snadno převádět fyzikální jednotky

conVERTER 1.41, Windows 9x/ME/NT/2000/XP, freeware

Víte, kolik má jedna "hřivna" kilogramů nebo "česká míle" kilometrů? Program conVERTER vám s převody měrných jednotek veličin velmi rád pomůže a může být také zajímavým zdrojem informací z oblasti fyziky a matematiky.

  1. Po spuštění nejprve zvolte způsob práce s programem. Klepnutím na položku Veličiny se jednotky roztřídí do skupin, podle fyzikálních veličin.
  2. Konkrétní veličinu zvolte klepnutím na příslušnou položku v seznamu.
  3. Po výběru veličiny se v hlavní části okna zobrazí seznam odpovídajících měrných jednotek.
  4. Číselnou hodnotu veličiny vložte po dvojitém klepnutí myší u příslušné měrné jednotky. Ihned po jejím zadání a stisknutí klávesy Enter se zobrazí odpovídající číselné hodnoty u ostatních jednotek.
  5. Pro zobrazení podrobností k zadávané měrné jednotce klepněte myší na tlačítko i, informace o jednotkách naleznete ve spodní části hlavního okna.

Tip: Pokud chcete upravit přesnost výpočtu převodu, využijte v nabídce položku Formát.

Petr Čížek

 

Computer 5/05

V pátém čísle ročníku 2005 časopisu Computer vyšel článek Jak snadno převádět fyzikální jednotky. Autor: Petr Čížek.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš