Násobky a díly

Převodní tabulky

Tabulky této stránce:

Jak používat tabulky

Koeficient
Hodnota kolikrát se základ (1. jednotka v seznamu) "vejde" do daného násobku (dílu). Například 1000 u kilo znamená, že 1 kilo = 1000 násobků základu.

Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.

Násobky a díly soustavy SI

Převodní tabulky násobků a dílů jednotek soustavy SI
Násobek, dílZkr.KoeficientPoznámka
základ 1 
iottaY1 E+24 
zettaZ1 E+21 
exaE1 E+18 
petaP1 E+15 
teraT1 E+12Tera pochází z řeckého teras = nebeské znamení
gigaG1 000 000 000Giga pochází z řeckého gigas = obr
megaM1 000 000Mega pochází z řeckého megas, megalé, mega = veliký, mohutný, četný.
kilok1000Z řeckého chilioi = tisíc
hektoh100Z řeckého hekaton = sto. Mělo by být používáno vyjímečne.
dekada10Řecké slovo deka = deset. Mělo by být používáno výjimečně.
decid0,1Latinské decimus = desetinna. Mělo by být používáno výjimečně.
centic0,01Latinské slovo centum = sto. Mělo by být používáno výjimečně.
milim0,001 
mikroµ0,000 001Z řeského mikros = malý
nanon0,000 000 001Nano pochází z italského nano = trpaslík
pikop1 E-12Piko pochází z italského piccolo = maličký
femtof1 E-15Femto pochází ze švédského femton = patnáct
attoa1 E-18Atto pochází z dánského a norského atten = osmnáct
zeptoz1 E-21 
yoctoy1 E-24 

Staré a jinde používané násobky a díly

Převodní tabulky dalších násobků a dílů (starší a jinde používané) - tzv. početní jednotky.
Násobek, dílZkr.KoeficientPoznámka
základ 1 
velekopa 36001 velekopa = 60 kop.
gros velký 1728 
veletucet (gros) 1441 veletucet = 12 tuctů.
kopa 60V jiných zemích se používá názvů např. shock, shook, skock (Švédsko).
1 kopa = 5 tuctů = 4 mandele.
mandel 15 
tucet 12Anglicky dozen (Wikipedia).
vrh 3 
pár 2Vychází z latinského slova paria.
karátkt1/24Tradiční proporční míra. Klenotníci tak např. vyjadřují poměr zlata ve slitině (14 karátů znamená asi 58 % zlata ve slitině). Je to také jednotka hmotnosti.
hebdo 10 000 000Zastaralá předpona pro 10 milionů. Slovo pochází z řeckého hebdomos = sedmý.
ennead 9Řecké slovo ennea = devět.
heptad 7 
hexad 6 
crore 10 000 000Tradiční jednotka množství v Indii.
lakh, lac (ind.) 100 000Tradiční jednotka množství v Indii.
toman 10 000Historická jednotka množství (původ slova je perský). Používá se ještě např. v Turecku a Iránu.

Relativní množství

Tabulka pro relativní množství (poměr množství)
NázevZkr.PodílPoznámka
procento%1/100 
promile1/1000 
parts per millionppm1/1 000 000Soustava SI nepovoluje používání ppm.
parts per billionppb1/1 000 000 000US 1 billion = 1 miliarda. Soustava SI nepovoluje používání ppb.
parts per trillionppt1/1 000 000 000 000US 1 trillion = 1 bilion. Soustava SI nepovoluje používání ppt.

Velká čísla

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš