Velká čísla

Velká čísla

Anglické názvy pro velká čísla vychází z latinských slov pro malá čísla a přidáním koncovky -illion. Z latinské předpony bi- (2) vychází billion (109). Evropské a americké pojmenování velkých čísel se liší (viz tabulka). Oba systémy mají ale společný původ. Francouzský fyzik a matematik Nicolas Chuquet (1445-1488) použit byllion a tryllion pro vyjádření čísel 1012 a 1018 a založil tak dnes známý evropský systém pojmenování velkých čísel. Byly to také francouzští matematici, kteří v 17. století použili billiontrillion pro 109 a 1012. Toto pojmenování se stalo vlastní pro Francii a USA, zatímco původní Couchetovo značení zůstalo v používání ve Velké Británii a Německu. Ve Francii se rozhodli v roce 1948 přejít zpět ke Couchetovu "evropskému" systému.

Evropský systém pojmenování velkých čísel

Evropský systém používá latinské číslice n pro zápis čísla 103n a koncovek -on a -ard (million, milliard).

Americký systém pojmenování velkých čísel

V americkém systému pojmenování velkých čísel je jméno vytvořeno z latinské číslice (n), které je použito pro číslo pro číslo 103n+3. V evropském systému je stejné jméno přiřazeno číslu 106n.

Matení pojmů

V poslední době je evropský systém nahlodáván americkým. Je to hlavně kvůli americkému finančnictví (Američané používají pro 1  000  000  000 dolarů pojmenování billion dollars). V Británii bylo v roce 1974 rozhodnuto, že v oficiálních statistikách a hlášeních bude pro miliardu používáno "americké" označení billion.

Výsledkem používání různých systémů je to, že ten, kdo používá pojmů billiontrillion si nemůže být jistý, jak jej druhá strana pochopí. Zatím není zřejmé, který systém nakonec převáží. Ani jedna strana nechce ustoupit. Jednou z možností je přejít na Řecký systém pro čísla s n>3 (milion a miliarda by zůstaly zachovány): pro vytvoření čísla by byly použity řecké číslice (gillion - giga).

Věda a velká čísla

Pro velká čísla se ve světě vědy používají standardizované předpony (viz tab.) a číselné označení s exponenty. Nemůže dojít ke zmatení pojmů jak tomu může být při použití různých bilionů.

Převodní tabulky velkých čísel
n = 103n = Americký
systém
Evropský
systém
SI předpona Řecký systém
3109billionmilliardgiga-gillion
41012trillionbilliontera-tetrillion
51015quadrillionbilliardpeta-pentillion
61018quintilliontrillionexa-hexillion
71021sextillion trilliardzetta-heptillion
81024septillionquadrillionyotta-oktillion
91027octillionquadrilliard ennillion
101030nonillionquintillion dekillion
111033decillionquintilliard hendekillion
121036undecillionsextillion dodekillion
131039duodecillionsextilliard trisdekillion
141042tredecillionseptillion tetradekillion
151045quattuordecillionseptilliard pentadekillion
161048quindecillionoctillion hexadekillion
171051sexdecillionoctilliard heptadekillion
181054septendecillionnonillion oktadekillion
191057octodecillionnonilliard enneadekillion
201060novemdecilliondecillion icosillion
211063vigintilliondecilliard icosihenillion
221066unvigintillionundecillion icosidillion
231069dovigintillionundecilliard icositrillion
241072trevigintillionduodecillion icositetrillion
251075quattuorvigintillionduodecilliard icosipentillion
261078quinvigintilliontredecillion icosihexillion
271081sexvigintilliontredecilliard icosiheptillion
281084septenvigintillionquattuordecillion icosioktillion
291087octovigintillionquattuordecilliard icosiennillion
301090novemvigintillionquindecillion triacontillion
311093trigintillionquindecilliard triacontahenillion

Způsob vytváření velkých čísel může analogicky pokračovat dále. V literatuře se vyskytuje jméno centillion (n = 100). Centillion je 10303 (1 a 303 nul) v americkém systému a 10600 v evropském systému.

Googol, googolplex

Googol je číslo 10100 (1 a sto nul). Název byl vytvořen pro pobavení a je mimo výše uvedený systém vytváření názvů. Název vymyslel v roce 1938 devítiletý Milton Sirotta, když se ho jeho strýc Edward Kasner (1878-1955, americký matematik) zeptal, jak by toto velké číslo pojmenoval. Milton odpověděl googol. Kasner následně googol definoval jako 10100 - tedy číslo, které tvoří 1 následovaná 100 nulami.

Kasner pak definoval také pojem googolplex, což je číslo vzniklé ze zápisu 10googol.

Další zdroje

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš