Libra (pound)

Libra (pound) patří mezi jednotky hmotnosti. Libra má dlouhou historii.

Původ slova pound a libra

Slovo pound pochází z latinského slova pendere (= vážit). Latinské slovo libra pak znamená mj. rovnováha. Od libry pak pochází zkratka lb (lbs - mn. č.) pro jednotku hmotnosti pound.

Poznámka: Ve Velké Británii je pound také jednotkou měny, protože byla tato měnová jednotka určitou hmotností stříbra.

Troy pound

Tzv. troy pound (trojská libra) získala své jméno podle francouzského města Troyes, ve kterém obchodovali i angličtí kupci. Systém trojských hmotností byl používán v Anglii lékárníky a klenotníky.

Avoirdupois pound

Avoirdupois
Britská a americká obecná váhová soustava založená na libře o 16 uncích. Název avoirdupois je odvozen od starofrancouzského pojmu aveir de peis, doslova „zboží s váhou“. Pro označení tohoto váhového systému se k jednotkám někdy přidává zkratka avdp.

Tzv. avoirdupois pound byla zavedena londýnskými kupci v roce 1303.

Za vlády krále Jindřicha VIII. (vládl 1509-1547) bylo stanoveno, že avoirdupois pound = 7 000 troy grains.

Ve Spojeném království byla avoirdupois pound předefinovaná v roce 1878 v Weights and Measures Act přibližně na 0,453 592 338 kg. Tato stará hodnota bývá občas nazávána jako imperiální libra (imperial pound).

Ve Spojených státech byla avoirdupois pound definovaná takto: 1 kg = 2,204 62 pounds. V roce 1894 byla hodnota upravena na 1kg = 2,204 622 34 pounds. Tyto změny byly vyvolány změnami v definici britské libry.

V letech 1901-1959 byla hodnota U.S. pound avoirdupois přesně 0,453 592 427 7 kg. Tzv. imperiální libra (imperial pound) měla v letech 1824-1959 hodnotu 0,453 592 338 kg. Od roku 1959 platí tzv. mezinárodní libra (international pound), jejíž hodnota byla stanovena na 0,453 592 37 kg (přesně).

V současnosti je libra (pound) částečně vytlačena metrickým systémem.

Zdroje

Další informace

 

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš