Nobelova cena za fyziku 2004

Nobelova cena za fyziku 2004

Dne 5. 10. 2004 zve�ejnila ve Stockholmu Kr�lovsk� �v�dsk� akademie v�d laure�ty Nobelovy ceny za fyziku za rok 2004. Ameri�t� v�dci David Gross, David Politzer a Frank Wilczek z�skali ocen�n� za v�znamn� teoretick� objev t�kaj�c� se kvark�. Konkr�tn� za objev asymptotick� volnosti v teorii siln� interakce.

Kvark
Hypotetick� fyzik�ln� ��stice.

David J. Gross

*1941

�editel Kavli Institute for Theoretical Physics, University of California Santa Barbara, USA.

H. David Politzer

California Institute of Technology Pasadena, USA.

Frank Wilczek

*1951

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge, USA.

Dal�� informace

Kontakt

Ji�� Bure�

bures@centrum.cz

�vod | Novinky | Mapa webu | Hled�n� | FAQ | Weblog | Autor Ji�� Bure�
© 2002 Ji�� Bure�