Alfred Nobel (1833 – 1896)

Alfred Nobel

Alfred Nobel

Švédský chemik, továrník a vynálezce Alfred Nobel se narodil 21. října 1833 ve Stockholmu (Švédsko) v zámožné rodině podnikatele. Jeho otec Immanuel Nobel byl inženýr a vynálezce, stavitel mostů (zbankrotoval ve stejném roce, kdy se narodil Alfred Nobel). Matka Andriette Ahlsell Nobel pocházela z bohaté rodiny. Alfred Nobel měl dva starší bratry a jednoho mladšího.

Podpis Alfreda Nobela

Podpis Alfreda Nobela

Alfred Nobel je zakladatelem fondu, z něhož je každoročně udělována Nobelova cena za fyziku, chemii, lékařství, literaturu, mírové snahy a od roku 1969 za ekonomii, považovaná za nejvyšší ocenění, jakého se může umělci, vědci nebo státníkovi dostat.

Rodina Alfreda Nobela pobývala od roku 1837 ve Finsku a později v Rusku, kde jeho otec úspěšně podnikal. Alfred Nobel měl v mládí soukromé učitele. Ve svých 17 letech ovládal vedle rodné švédštiny ještě ruštinu, francouzštinu, angličtinu a němčinu.

Mladý Alfred Nobel

Mladý Alfred Nobel

Alfred Nobel se v mládí zajímal o literaturu, fyziku a chemii. Otec chtěl, aby se Alfred stal inženýrem chemie. Nobel studoval v letech 1850 - 1852 v Paříži. Tam se mj. setkal s Ascanio Sobrerem, mladým italským chemikem, který vynalezl nitroglycerin (Nobel začal své výzkumy nitroglycerinu v roce 1860).

Alfred Nobel se vrátil do Švédska v roce 1863. Po návratu zkoumal Alfred Nobel nitroglycerin spolu s otcem. Bohužel při pokusech došlo k výbuchu (1864), při kterém zahynulo několik lidí včetně mladšího bratra Alfreda Nobela. Vláda zakázala pokusy s nitroglycerinem na území města Stockholm. Alfred Nobel přesunul své pokusy na loď na jezero Mälaren.

Dynamit

Vynález dynamitu (1866 - 1867) přinesl Nobelovi obrovský majetek. Dynamit je nitroglycerin (v čistém stavu je nesmírně nebezpečný, snadno vybuchující) flegmatizovaný (znecitlivělý) křemelinou (kieselguhr), která se výbušné reakce nezúčastnila a bránila nežádoucí předčasné explozi. Dnes je křemelina nahrazena porézními látkami s přídavkem ledku a nejméně s 6 % nitroglycerinu. Alfred Nobel získal patent na dynamit v roce 1867.

Vynález dynamitu omlouval Alfred Nobel celkem právem jako dobrodiní, jímž chtěl lidstvu poskytnou spolehlivou a bezpečnou důlní třaskavinu. Dynamit nahradil nebezpečný nitroglycerin, nevypočitatelnou střelnou bavlnu (nitrocelulózu), případně málo účinný černý střelný prach. Třaskavá rtuť a rozbušky jí plněné se však okamžitě staly zbrojařským artiklem a byly montovány do granátů, min, torpéd a dalších smrtících zbraní a projektilů. Vypráví se, že Nobelem účinky jeho vynálezů na bojištích tak otřásly, že se je rozhodl napravit Nobelovou cenou.

Alfred Nobel podnikatel

Dynamit se záhy po svém vynálezu stal žádaným zbožím. Alfred Nobel otevřel po celé Evropě továrny na 90 místech ve více než 20 státech. Alfred Nobel vynikajícím způsobem spojil schopnosti skvělého vědce a vynálezce s vlastnostmi prozřetelného průmyslníka.

Za svůj život získal Alfred Nobel 355 patentů (mj. 1876 výbušná želatina, 1887 ballistite - výbušný prach).

Závěť - Nobelova cena

Svou třetí a poslední závěť sepsal Nobel v roce 1895. Alfred Nobel v ní pověřil švédskou Akademii věd rozdělováním cen a obdařil ji částkou 32 miliónů švédských korun. Ceny jsou vypláceny mj. z úroků (asi 160 000 švédských korun), poprvé byly uděleny roku 1901.

Hrob

Hrob Alfreda Nobela
Norra begravningsplatsen Solna, Stockholm, Švédsko
Foto: Holger Ellgaard, 2009

Svobodný a bezdětný Alfred Nobel zemřel 10. prosince 1896 v italském městě San Remo.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš