James Prescott Joule

James Prescott Joule

24. 12. 1818 - 11. 10. 1889

Anglický fyzik James Prescott Joule se narodil 24. prosince 1818 v Salfordu u Manchesteru jako druhé z 5 dětí v rodině majitele pivovaru (později se svým bratrem pivovar zdědili.). Nemocný mladý Joule nechodil do školy a vzdělával se doma. V 16 letech odešel James Joule studovat do Cambridge (1834-1837, jeho učitelem byl mj. John Dalton). Po návratu ze studií si Joule v otcově domě vybudoval vlastní laboratoř, kde ve volném čase bádal.

Joule badatel

Na počátcích svých výzkumů se James Joule věnoval především účinnosti elektromotorů. V roce 1840 Joule zaslal do Královské společnosti v Londýně pojednání On the Production of Heat by Voltaic Electricity, ve které odvodil pro teplo vztah mezi proudem a odporem (Jouleův zákon). Práce se tehdy nesetkala s velkým ohlasem.

Lopatkové kolo

Lopatkové kolo (1849) - určení vztahu mezi teplem a mechanickou prací

Jouleův - Lenzův zákon [17]

Jouleův - Lenzův zákon vyjadřuje práci W ve stacionárním elektrickém poli:

W = UIt = RI2t = (U2/R).t [J]

U - napětí

I - proud

t - čas

R - odpor

Zákon experimentálně objevil v roce 1844 Joule (pomocí kalorimetru) a profesor petrohradské univerzity Lenz. Vyvinuté teplo se nazývá Joulovo teplo (Joulova ztráta). Tímto teplem se zahřívá vodič až na teplotu, při které se přiváděný výkon vyrovná se ztrátami tepla do okolí. Při vhodných podmínkách se může vodič roztavit.

Teplo

Joule se zabýval většinou teplem a od roku 1852 s ním začal úzce spolupracovat W. Thomson lord Kelvin. V roce 1843 James Joule objevil vztah mezi množstvím tepla a mechanickou prací. Pojednání odeslal do British Association for the Advancement of Science - význam práce a Jouleho kvality rozpoznal Kelvin. Do roku 1847 totiž byla Jouleho práce odmítána. Joule byl ve vědeckých kruzích považován za amatéra. K dalším vědcům, kteří Jouleho podporovali patřili Michael Faraday a George Stokes. Díky této podpoře James Joule mohl v roce 1849 přednést v Královské společnosti svůj spis On the Mechanical Equivalent of Heat (1845).

Joule uveřejnil celkem 97 vědeckých prací. V letech 1872-1887 zastával James Joule funkci prezidenta British Association for the Advancement of Science.

Náhrobek

James Prescott Joule - hrob
Sale (Manchester), Velká Británie
Foto W. McCartney

Ve stáří byl velmi nemocen. James Prescott Joule zemřel 11. října 1889 v Sale.

Další informace

James P. Joule

Joule [J] je základní jednotkou energie, práce, tepla.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš