John Dalton

John Dalton

6. 9. 1766 - 27. 7. 1844

Anglický chemik a fyzik John Dalton se narodil 6. září 1766. Považoval se především za učitele, kterým byl až do svého odchodu do penze v roce 1833.

Daltonismus

V roce 1794 Dalton jako první vědecky vysvětlil podstatu barvosleposti - sám barvoslepostí trpěl. Na jeho počest byla barvoslepost pojmenovaná daltonismus.

Podpis Johna Daltona

John Dalton - podpis

Pozorování zemské atmosféry

Dalton zaznamenal více než 200 000 atmosférických pozorování. Pozorování zemské atmosféry je přivedlo ke zkoumání směsí plynů a výzkumům rozpínavosti zahřívaných plynů. Daltonův zákon je využíván k vysvětlení zákona parciálních tlaků. Vědeckým základem tohoto zákona je atomová teorie hmoty. O tomto objevu přednášel Dalton v roce 1803 a publikoval jej v díle New System of Chemical Philosophy (1808).

Daltonův zákon
Každý plyn ve směsi navzájem chemicky netečných plynů má právě takový tlak (parciální tlak), jako by celý objem vymezený směsi při téže teplotě zaujímal sám.

[14]

V knize o meteorologii Dalton publikoval hypotézu, že polární záře vzniká vlivem magnetismu.

John Dalton mj. vysvětlil kondenzaci rosy.

Dalton byl členem Královské společnosti.

John Dalton zemřel 27. července 1844.

John Dalton

Dalton [Da] - jednotka enzymatické aktivity.

Daltonův zákon.

Daltonismus (barvoslepost).

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš