passGEN online

Generátor hesel

Tento generátor hesel nefunguje. Ve starém prohlížeči Internet Explorer po stisku tlačítka Generuj vytvořil v textovém rámečku náhodné heslo.

  

Postup generování hesla jste za dávných dob internetového pravěku mohli opakovat tak dlouho, dokud se vám heslo nezalíbilo.

Zásady pro tvorbu bezpečných hesel

Pro tvorbu hesel existovali kdysi dávno zásady, které bylo dobré dodržovat (teď ale máme lepší pravidla):

  1. Heslo by mělo být co nejdelší (min. 6 znaků, lépe více)
  2. Heslo by mělo obsahovat kombinaci písmen a číslic
  3. Heslo by nemělo mít jazykový význam (nemělo by existovat ve slovníku, kalendáři apod.). Dát si jako heslo své křestní jméno je sebevražda!
  4. Do hesla nevkládat speciální znaky (<>+-*/., atp.) a mezery pokud to systém nedovoluje
  5. Heslo by nemělo být svázáno s osobou uživatele (dávat si jako heslo své křestní jméno, nebo jména příbuzných není moudré)
  6. Nepoužívat stejná hesla pro více služeb - zvětšuje se pravděpodobnost vyzrazení a v případě vyzrazení mohou být napáchány větší škody
  7. Hesla nikomu nesdělujte (heslo by nemělo být vyvěšeno na nástěnce nad psacím stolem).

Existují různé mnemotechnické a jiné pomůcky pro vytváření hesel:

  1. Počáteční (nebo jinak zvolená) písmena písničky, básničky apod. (kldpopo - Kočka Leze Dírou Pes Oknem atd.)
  2. Místo českých znaků vkládat čísla kláves, na kterých leží (místo "ě" dát "2", š=3, č=4 atd.) - ze slova "řečiště" vznikne heslo "5e4i3t2"

Výše uvedené pomůcky mohou snižovat bezpečnost hesla, i když je asi těžší uhádnout heslo "ko4i4ka" než "Jana" uživatele Jany Novákové.

Generátor hesel

On-line generátor náhodných hesel. Generátor je funkční se zapnutým Visual Basic Scriptem v prohlížečích Micorsoft Internet Explorer.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš