Kayser

Kayser [K]
CGS systém jednotek.
1 kayser = 100 m-1
Jednotka kayser byla používána pro měření světla a ostatního elektromagnetického vlnění. Vlnové číslo v kayserech je rovno počtu vln na centimetr.
Jednotka kayser je pojmenovaná na počest Heinricha Kaysera.
Heinrich Gustav Johannes Kayser
1853 - 1940
H. Kayser se zabýval spektroskopií. Heinrich Gustav Johannes Kayser sestavil rozsáhlý atlas spekter prvků.

Poznámka: Zkratka jednotky kayser K se často používá, i když je v rozporu se zkratkou pro jednotku teplotního rozdílu kelvin.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš