conVERTER

Popis | Download | FAQ | Převody | OnLine | Fyzici | Autor 

Historie verze 1.25

> Zpět 

Navigace

> Popis

> Download

> Download 1.25

> FAQ

> Autor

Alfa 2

Beta 5

Beta 7

Kontakt

Historie

Tady byste měli nalézt informace o změnách v aplikaci conVERTER 1.25.

Kontakt

Ing. Jiří Bureš

bures@centrum.cz 

22.9.2000, Build 51a

Verze 1.25 Beta 7a

Oprava

 • Přepočet teploty není správný pokud uživatel zadává stupně Rankina

3.4.2000, Build 51

Verze 1.25 Beta 7

Nové

 • Hot tracking nástrojová lišta (jako u IE5)

21.3.2000, Build 50

Verze 1.25 Beta 6

Oprava

 • Při zadávání hodnot po přechodu na téma s menším počtem jednotek hlásí chybu, když byl v předchozím tématu zadán převod z řádku, který je větší než max. počet řádků v novém tématu
 • U času a rovinného úhlu nezobrazuje ve stavovém řádku poř. číslo aktuálního řádku

20.2.2000, Build 49

Verze 1.25 Beta 5

Nové

 • Nastavení citlivosti (počet des. míst) při převodu na zlomky
 • V převodech na zlomky vypisuje hodnotu nepřesnosti
 • Pokud je vypnut 'Krátký náhled' posílá chybová hlášení při převodu do jiných číselných soustav do MsgBoxu
 • Některá chybová hlášení se do něj při zapnutém 'Krátkém náhledu' červeně vypisují
 • Tlač. a menu Copy a Paste reagují na obsah buňky a schránky

Oprava

 • Nejsou přístupná tlačítka Copy a Paste na nástrojové liště
 • Při převodu na zlomek u čísel typu 0,00000001 a 125,000000123 vypíše, že se jedná o celé číslo (což není pravda)
 • V dialogu 'Tisk' je při tisku do souboru text příliš široký

Další

 • Volba počtu des. míst ve formátu je přístupná jen pro pevný počet des. míst (FIX)
 • Optimalizace části kódu

14.2.2000, Build 48

Verze 1.25 Beta 4

Nové

 • Zapamatuje si pozici okna pro další start aplikace

Oprava

 • Menu 'Přejít' odstraní z Navigátoru seznam veličin/jednotek

11.1.2000, Build 47

Verze 1.25 Beta 3

Oprava

 • Po vyvolání dialogu Tisk se menu 'Přejít' stane nepřístupné
 • Dialogy nejsou OnTop v rámci aplikace (při přepnutí do jiné aplikace se posunou za okno conVERTERu) - nejsou modální
 • V dialogu 'Možnosti' sjednocena poloha a rozměr rámečků
 • Centrování okna 'Možnosti' podle polohy okna aplikace

Další

 • Odstraněna animovaná šipka v informaci o aplikaci
 • Ikona změněna tak, že se "točí" po směru hod. ručiček

30.11.99, Build 46

Verze 1.25 Beta 2

Nové

 • Samostatný dialog pro tisk (dříve integrován přímo do okna aplikace)

Oprava

 • Chyba při klepnutí na tlačítko posun nahoru

1.11.99, Build 45

Verze 1.25 Beta 2

Další

 • Převedeno do Visual Basicu 6

Nové

 • Změna vzhledu aplikace: větší výška (současně zobrazeno až 17 jednotek)
 • Upraven Navigátor - doplněny Tab tlačítka pro přepínání seznamu veličin/jednotek
 • Do nástrojové lišty přidána "pravá" menu (rozbal.)
 • změna ikony tlačítka (i funkčnosti - výběrem z menu se nastaví funkce tlačítka)
 • Nastavitelný pevný počet des. míst zobrazení hodnot

Oprava

 • Po skrytí upraven seznam jednotek (ze seznamu odstraněny skryté j.)

11.9.99, Build 42

Verze 1.25 Beta 1

Nové

 • Pokud je zadaná špatná hodnota, je do tabulky vrácena původní hodnota
 • Tool tip texty nad seznamem veličin v zobrazení "Seznam"
 • Zkrácení délky souboru aplikace (odstranění přebytečné grafiky)
 • Upravena svislá poloha plovoucích menu vyvolaných z nástroj. lišty

Oprava

 • Poklepání na plochu jednotek tam, kde nejsou, zhroutí aplikaci
 • Vyhledání tématu při editaci souboru jednotek nenajde veličinu

28.8.99, Build 40

Verze 1.25 Alfa 2

Nové

 • Vědecké zobrazení přepočítaných hodnot
 • Volba "Umožnit pouze 1 instanci programu"
 • V okně Možnosti… doplněny informace o počtu spuštění aplikace, počtu úspěšných převodů, čase spuštění a celkového času spuštění. U jména souboru s jednotkami je doplněna informace o času modifikace a o velikosti souboru.
 • Okno Možnosti tlačítko Procházet pro volbu souboru s jednotkami nastaví dialogové okno pro výběr souboru na aktuálně otevřený soubor
 • Okno Možnosti… si zapamatuje naposledy zvolenou záložku
 • Změna popup menu nad oblastí pro zadávání dat (menu Úpravy)
 • Zvýraznění čísla, které bylo zadáno
 • Nastavení barvy označení
 • Lupa: při zadávání zobrazuje zadávané číslo (více zvětšeně)
 • Ve stavovém řádku se zobrazí poř. číslo jednotky v tématu
 • Zrušeno logo Navigator
 • změna grafiky informace O aplikaci…
 • Tisk - doplněno nastavení tiskárny + výběr 

Další

 • Odstranění části mrtvého kódu

15.8.99, Build 30

Verze 1.25 Alfa 1

Nové

 • Podjednotky (fotometrie a elektromagnetismus) se volí z menu (dříve pomocí tlačítek)
 • Ve Formát-Řádky doplněna volba Zobrazit vše
 • Pokud jsou v daném tématu provedeno skrytí je v titulku text "(skryto)"

Oprava

 • Po skrytí 1. řádku opět špatně přepočítává
 • Opraven název programu v titulkové liště okna programu

Novinky | Popis | Download | FAQ | Převody | OnLine | Fyzici | Anketa | Autor

Datum poslední úpravy 07.04.2023