Philipp Eduard Anton von Lenard

Philipp Eduard Anton von Lenard

7. 6. 1862 - 20. 5. 1947

Německý fyzik maďarského původu Philipp Eduard Anton von Lenard se narodil 7. června 1862 v Bratislavě. Rodina se do Bratislavy (Pressburgu) přestěhovala z Tyrolska. V Německu začal Lenard studovat  chemii. Později studoval fyziku v Budapešti, Vídni, Berlíně a Heidelbergu.

1886 - doktorát na univerzitě v Heidelbergu.

Od roku 1892 pracoval Lenard jako asistent profesora Hertze na univerzitě v Bonnu a od roku 1894 byl profesorem na univerzitě ve Vroclavi. V roce 1895 se stal Lenard profesorem v Aix-la-Chapelle a v roce 1896 profesorem teoretické fyziky na universitě v Heidelbergu. V roce 1898 se stal profesorem na universitě v Kielu.

Katodové paprsky

Phillip von Lenard se věnoval výzkumu katodových paprsků, fotoelektrickému efektu, fosforescenci a luminiscenci.

1893 - Lenard prokázal, že katodové paprsky (objevené 1859 německým fyzikem J. Plückerem) nemusí existovat jen ve výbojové trubici. Zjistil, že nositelé elektrického náboje katodových paprsků jsou elektrony.

1900 - Lenard vypracoval dynamickou teorii těles, v mnoha bodech společné s Ruthefordovým modelem atomu.

Fotoelektrický jev

1902 - Lenard objevil zákonitost fotoelektrického efektu (energie fotoelektronů závisí na frekvenci a nezávisí na intenzitě dopadajícího světla). Tato intenzita určuje jen počet elektronů uvolněných za jednotku času.

1919 - vedl nově zřízený radiobiologický ústav (Heidelberg).

Lenardův jev

Phillip von Lenard objevil tzv. Lenardův jev. Zjistil, že vzduch se ultrafialovými paprsky ionizuje, a tím se stává elektricky vodivým.

Lenard - ocenění

Získal mnoho ocenění, např. získal čestné doktoráty na universitě v Christianii, nyní Oslo (1911), Drážďanech (1922) a Bratislavě (1942); získal Franklinovu Medaili (1905), Orlí štít Německé říše (1933).

Philipp Eduard Anton von Lenard zemřel 20. května 1947 v Messehausenu.

Philipp Lenard

1905 - Nobelova cena za práce na výzkumu katodových paprsků.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš