Francis Beaufort

Francis Beaufort

Francis Beaufort, 1850

7. 5. 1774 - 13. 12. 1857

Kontraadmirál britského námořnictva Francis Beaufort se narodil 7. května 1774 v County Meath (Irsko) v rodině reverenda Daniela Augusta Beauforta (farář v Navay). Od 13 let Beaufort pobýval na moři jako stevard britského námořnictva.

Meteorologická pozorování

Beauforta zajímala meteorologie. Od svých 16 let si kadet Beaufort vedl přesné meteorologické zápisky, jejichž hustota se s tím, jak stoupal na karierním žebříčku, zvětšovala. Nakonec byla měření prováděna v dvouhodinových intervalech. Vedle informacích o síle větru obsahovaly zápisy také informace o počasí. Beaufort vytvořil vlastní kódování, kterým označoval počasí. Toto kódování bylo v roce 1833 přijato jako oficiální značení v britském námořnictvu. V roce 1935 přijala mezinárodní konference upravenou formu tohoto kódování pro výměnu meteorologických údajů.

Ve 22 letech byl povýšen na poručíka na lodi H. M. S. Phaeton.

Beaufortova stupnice

V roce 1805 by Francis Beaufort jmenován velitelem válečné plachetnice H. M. S. Woolwich, která se plavila do Jižní Ameriky do zátoky Rio de la Plata. Beaufort měl za úkol řídit hydrografický výzkum. Při této plavbě Beaufort sestavil v letech 1805 - 1808 svou stupnici síly větru. Beaufortova stupnice byla v britském námořnictvu od roku 1838 povinně používána pro všechny zápisy do lodních deníků.

Loď Woolwich

H. M. S. Woolwich
Obraz namaloval Willem van de Velde

Za dobu svého používání Beaufortova stupnice prodělala množství změn, které reagovaly na aktuální potřeby měření síly větru. Např. v roce 1946 International Meteorological Committee rozšířil počet stupňů na 17 a definoval stupně rozsahem rychlostí větru měřených ve výšce 10 metrů nad povrchem. Tím byla Beaufortova stupnice síly větru změněna na Beaufortovu stupnici rychlosti větru.

Zraněn ve službě

V letech 1811 - 1812 se plavil ve východním středomoří, kde prováděl hydrografické výzkumy a hlídkování proti pirátům. V červnu 1812 při astronomických měřeních byla skupina vedená Beaufortem napadena nepřátelskými oddíly místního paši. Při ústupu na loď H. M. S. Fredrikssteen byl Beaufort zasažen střelou do kyčle a musel se několik měsíců léčit. Koncem roku se loď vrátila zpět do Anglie. Francis Beaufort se už nikdy nevrátil do služby na moři, i když v britském námořnictvu zůstal až do svých 81 let.

Beaufort - oceánograf britského námořnictva

Od roku 1829 byl Beaufort oceánografem britského námořnictva.

Francis Beaufort

Francis Beaufort 1838
Obraz namaloval William Brockedon (1850)

V roce 1846 byl Francis Beaufort jmenován kontraadmirálem. V roce 1848 byl Beaufortovi propůjčen titul komtur z Bath.

Francis Beaufort byl penzionován v roce 1855 po 68 letech služby.

Ohrazená hrobka Francise Beauforta

Hrobka Francise Beauforta
St John's Church Gardens, Londýn
Zdroj: Wikipedia

Sir Franciso Beaufort zemřel 13. prosince 1857 v Londýně.

Zdroje a odkazy

Časté překlepy: Baufort, Bauford, Bofort, Bófórt.

Francis Beaufort

Beaufortova stupnice síly (rychlosti) větru.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš