Rychlost zvuku v plynech

Rychlost zvuku v plynech

Rychlost šíření zvuku závisí na prostředí, kterým se zvuk šíří. Příklady rychlosti zvuku v plynech uvádí tabulka.

Tabulka rychlosti zvuku v plynech:
PlynRychlost [m/s]
Argon (20 °C)319
Čpavek (0 °C)415
Dusík (25 °C)334
Helium (25 °C)965
Kyslík (25 °C)316
Methan (25 °C)430
Neon (25 °C)435
Oxid uhelnatý (25 °C)338
Oxid uhličitý (25 °C)259
Svítiplyn (20 °C) [3]453
Vodík (25 °C)1284
Vodní pára (100 °C)404,8
Vzduch suchý (0 °C)331,4
Vzduch suchý (25 °C)346,3

Rychlost zvuku

Tabula uvádí rychlost zvuku v některých vybraných plynech.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš