Teplotní rozdíl

Převodní tabulka teplotního rozdílu

Tabulka uvádí teplotní rozdíl jednotek veličiny teplota
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
Kelvin K 1 Kelvin je 273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu vody. Kelvin je základní jednotka SI. Touto jednotkou se stal Kelvin (skotský matematik a fyzik W. Thomson lord Kelvin 1824-1907) na XIII. generální konferenci pro míry a váhy v r. 1967.
stupeň Celsia°C1 Celsiův stupeň je vedlejší jednotka soustavy SI pro teplotu. V roce 1742 ve Švédsku astronom Anders Celsius (1701-1744) použil pro tuhnutí vody 100 stupňů a pro var vody 0 stupňů. Stupnici rozdělil na 100 dílů. Jeho stupnice byla později otočena.
stupeň Fahrenheita°F0,555 556 =1/1,8
Používá se především v anglosaských zemích (hlavně v USA). G. D. Fahrenheit (1686-1736) zavedl pro 0 teplotu eutektické směsi ledu, vody a salmiaku. Jako horní teplotu užil teplotu zdravého člověka a označil ji číslem 96. Vše rozdělil dvakrát po 12 dílech a každý z nich na 4 dílky - stupně.
Rankinův stupeň°R0,555 556 =1/1,8
Stupnici navrhl skotský inženýr William John Macquorn Rankine v roce 1859.
Réaumurův stupeň°R1,25 =1/0,8
V roce 1730 ve Francii sestavil René Antoine Ferchault de Réaumur první lihový teploměr. Teplotu tání vody umístil na 0 a jako 80 stupňů dal teplotu varu lihu (později u rtuťových teploměrů číslo 80 odpovídalo teplotě varu vody).
Koeficient
hodnota kolikrát se daná jednotka "vejde" do základní jednotka (1. jednotka v seznamu). Například 0,555 556 u jednotky teploty stupně Fahrenheita [°F] znamená, že rozdíl teploty 1 stupeň Fahrenheita [°F] = 0,555 556 kelvin [K]. Opačně rozdíl teploty 1 K = 1,8 °F.

Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.

Teplota - další zdroje

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš