Kapacita

Kapacita charakterizuje schopnost tělesa hromadit určitý elektrický náboj na jednotku svého potenciálu.

Převodní tabulka kapacity

Tabulka převodních koeficientů veličiny kapacita
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
farad F 1 Farad je jednotkou kapacity v soustavě SI. Farad se rovná kapacitě tělesa, které se nábojem 1 C nabije na potenciál 1 V. Farad je velmi velká jednotka (kapacitu 1 farad by měla osamělá koule s poloměrem 9 miliard metrů). Michael Faraday (1791 - 1867).
milifarad mF 10-3  
mikrofarad µF 10-6  
nanofarad nF 10-9  
pikofarad pF 10-12  
Koeficient
Hodnota kolikrát se základní jednotky (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 10-12 u jednotky kapacity pikofarad znamená, že 1 pikofarad = 10-12 farad.

Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš