Enrico Fermi

Fotografie: Enrico Fermi

29. 9. 1901 - 28. 11. 1954

Italský fyzik Enrico Fermi se narodil 29. září 1901 v Římě v rodině Alberto Fermiho (hlavní inspektor ministerstva komunikací). Jeho zájem o fyziku byl od dětství podporován. Čtyři roky studoval na univerzitě v Pise. V roce 1922 získal Fermi doktorát z fyziky.

V roce 1923 získal Fermi stipendium a mohl tak studovat několik měsíců na univerzitě v Göttingenu - jeho profesorem byl také Max Born. V roce 1924 se přestěhoval do Leidenu, kde na místní univerzitě  spolupracoval s P. Ehrenfestem. V letech 1924-1926 Fermi přednášel matematickou fyziku a mechaniku na univerzitě ve Florencii.

V roce 1926 Fermi objevil statistické zákony známé dnes jako Fermiho statistiky.

Podpis Enrica Fermiho

Enrico Fermi - podpis

V roce 1927 byl zvolen profesorem teoretické fyziky na univerzitě v Římě, kde působil do roku 1938. V roce 1928 se stal členem Královské akademie Itálie. Ve stejném roce se Fermi oženil s Laurou Caponovou (1 syn a 1 dcera).

Jaderná transformace

Na základě výzkumů Joliota a Curie (1934) předvádí Enrico Fermi jadernou transformaci bombardováním neutronů. Tyto práce vedou k objevu tzv. pomalých neutronů ve stejném roce.

Nobelova cena

V roce 1938 získal Enrico Fermi Nobelovu cenu za objev umělých radioaktivních prvků vyrobených neutronovým ozářením.

Emigrace do USA

1938 utíká Fermi před Mussolinim a jeho fašistickou diktaturou do New Yorku, kde působí jako profesor na Columbijské univerzitě (1939-1942).

Na chicagském stadionu Enrico Fermi poprvé uskutečnil kontrolovanou řetězovou reakci (2. prosince 1942). Jako jeden z mnoha známých fyziků se v Los Alamos podílel na výrobě atomové bomby - Projekt Manhattan.

V roce 1944 se Fermi stal občanem USA. V roce 1946 přijal místo profesora v institutu pro jaderné výzkumy univerzity v Chicagu (zde působil až do své smrti v roce 1954).

Po 2. světové válce se Fermi věnoval neutronové optice, zkoumal elementární částice vysokých energií a problém nukleon-mezonové interakce.

Enrico Fermi - hrob

Hrob Enrica Fermiho - Oak Woods Cemetery (Chicago)

Enrico Fermi zemřel 29. listopadu 1954 v Chicagu.

Souvislosti

Enrico Fermi

Fermi [fm] byl jednotkou veličiny délka.

1938 Nobelova cena za objev umělých radioaktivních prvků vyrobených neutronovým ozářením.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš