Richterova stupnice

Zemětřesení

Magnitudo

Magnitudo
Velikost zemětřesení je vyjádřena veličinou magnitudo [M]. Magnitudo se určuje např. ze seismometricky zjišťovaných maximálních výchylek pohybu půdy při zemětřesení. Magnitudo navrhl Japonec Wadati.
Existuje několik magnitudových stupnic, mezi kterými se převádí pomocí empirických vzorců. Jednu z nich vytvořil Charles Francis Richter. Je to pak tzv. velikost zemětřesení podle Richterovy stupnice.

Richterova stupnice

Richterova stupnice se používá v seismologii pro popis velikosti zemětřesení (tj. pro hodnocení intenzity zemětřesení podle hodnoty magnituda). Stupnici vytvořil v roce 1935 americký seismolog Charles Francis Richter (26. 4. 1900 - 30. 9. 1985). Richterova stupnice je založena na množství energie v hypocentru zemětřesení (ohnisko zemětřesení, které leží v hloubkách do 700 km pod zemským povrchem). Richterova stupnice udává intenzitu pohybu země měřenou ve vzdálenosti 100 km od epicentra zemětřesení.

Richterova stupnice
MagnitudoNásledky
1, 2Není cítit, lze pouze měřit přístroji
3Nejmenší hodnota, kterou člověk rozpozná; bez poškození
4Slabé zemětřesení
5Slabé poškození budov blízko epicentra
6Vážné poškození špatně postavených budov
7Velké poškození budov
8Téměř úplné zničení

Richterova stupnice je logaritmická. Richterova stupnice nemá horní hranici.

Pro dané zemětřesení platí jediná hodnota magnituda, které charakterizuje velikost daného zemětřesení.

Makroseismická intenzita

Mercalliho stupnice

Richterova stupnice není samozřejmě jedinou používanou stupnicí v seismologii. Vedle Richterovy stupnice se používá mj. Mercalliho stupnice. Stupnici sestavil italský seismolog Giuseppe Mercalli (21. 5. 1850 - 19. 3. 1914).

Mercalliho stupnice byla sestavena na základě pozorování následků zemětřesení (tj. ne pomocí přístrojů). Mercalliho stupnice tedy slouží pro měření makroseismické intenzity. Pro dané zemětřesení má makroseismická intenzita na různých místech pozorování obecně různé hodnoty. Největší hodnoty jsou často, ale ne vždy, zjištěny na místě, které je v epicentru zemětřesení. Tato nejvyšší hodnota se může uvádět jako velikost zemětřesení.

Mercalliho modifikovaná stupnice
Mercalliho stupnicePojmenováníPopis
INepozorovatelnéČlověk nerozpozná, pouze přístroje.
IIVelmi slabéRozpoznatelné v horních patrech budov citlivými lidmi (2,6 - 5 mm.s-2).
IIISlabéVibrace, lustry se pohybují; srovnatelné s vibracemi způsobenými projíždějícím těžkým nákladním automobilem.
IVMírnéDrnčení oken, cinkot příborů a nádobí, zdi vydávají praskavé zvuky.
VMálo silnéLze rozpoznat v krajině, probouzí spící, praskání oken, kyvadlové hodiny se mohou zastavit (28 - 50 mm.s-2).
VISilnéVrávorání při chůzi, padají předměty, rozbíjí se nádobí, praskliny v omítce.
VIIVelmi silnéLze jen obtížně stát, zvony zvoní, trhliny ve zdech.
VIIIBořivéPadají komíny, poškození budov, pohybující se těžký nábytek.
IXPustošivéPanika, vážné poškození domů, větší trhliny v půdě.
XNičivéZničené budovy, porušení přehrad, velké trhliny v půdě.
XIKatastrofickéRoztržení kolejí a potrubí, zničené mosty, změny terénu.
XIIGlobálníVelké předměty létají vzduchem, úplné zničení, rozsáhlé terénní změny (více než 500 mm.s-2).

Stránka Osmkrát o otřesech uvádí:

Pro hodnocení makroseismických projevů se používá dvanáctistupňová stupnice MCS (Mercalli - Cancani - Sieberg), později upravená v USA na MM (Mercalliho stupnice). Zde se nevyjadřují hodnoty měřené přístroji, ale statisticky se vyhodnocují pozorované makroseismické účinky otřesu. Hodnocení je tedy subjektivně zabarveno.

Další používané stupnice makroseismické intenzity zemětřesení

Vedle Richterovy a Mercalliho stupnice byly používány další stupnice pro měření zemětřesení:

MCS stupnice
Dvanáctistupňová MCS (Mercalli, Cancani, Sieberg) stupnice byla používána v Evropě.
MKS stupnice
Dvanáctistupňová MKS (Medveděv, Kárník, Sponheuer) stupnice byla používána ve východní Evropě (MSK-64).

Zemětřesení

Zhruba 90 % zemětřesení má tektonický původ. Při tektonických procesech dochází k hromadění napětí. Zemětřesení vzniká náhlým uvolněním této mechanické energie v nitru Země (často na hranici litosférických desek). Energie zemětřesení se šíří seismickými vlnami.

Nejsilnější zemětřesení mají ohniska v poměrně malých hloubkách (hypocentrum je nejčastěji do 60 km). Zemětřesení ale vznikají až do hloubek kolem 700 km.

Zemětřesení obvykle nejsou jedinou ohraničenou událostí. Zemětřesení se obvykle vyskytují ve skupinách (tzv. zemětřesné posloupnosti). Zemětřesné posloupnosti se většinou skládají z několika slabších předtřesů, následuje hlavní otřes a následné slabší dotřesy. Předtřesy předchází hlavnímu otřesu obvykle jen několik dnů. Doba dotřesů může trvat několik měsíců i let. Není to ale jediná forma zemětřesení.

Zemětřesení se na Zemi nevyskytují rovnoměrně. Nejčastější zemětřesení jsou na hranicích zemských litosférických desek.

Studiem zemětřesení se zabývá věda seismologie (obor geofyziky).

Pro energii zemětřesení platí např. přibližné empirické vztahy:

log E = 5,24 + 1,44.M

log E = 11,8 + 1,5.M

apod., kde:

E - energie zemětřesení,

M - magnitudo.

Zemětřesení - základní pojmy

Epicentrální vzdálenost
vzdálenost epicentra od místa pozorování.
Epicentrum
kolmý průmět hypocentra na zemský povrch.
Hloubka ohniska
vzdálenost mezi hypocentrem a epicentrem.
Hypocentrum
těžiště ohniska zemětřesení.
Intenzita zemětřesení
charakteristika velikosti zemětřesení podle makroseismických účinků.
Magnitudo
dekadický logaritmus amplitudy zemětřesení (a) vyjádřené v mikrometrech, registrované standardním Wood-Anderson krátkoperiodovým seismografem v epicentrální vzdálenosti 100 km.
Ohnisko zemětřesení
ohraničený prostor vzniku zemětřesení.
Tsunami
vlna způsobená mj. zemětřesením; na volném moři výška do 1 m a rychlost do 1000 km/h; na mělčinách (např. u pobřeží) rychlost tsunami klesá a výška vlny roste.

Největší zemětřesení

Nejsilnější zemětřesení v letech 1900-2004
Poř.MístoDatumMagnitudo
1.Chile22. 5. 19609,5
2.Pronce William Sound (Aljaška)28. 3. 19649,2
3.Andreanof Islands (Aljaška)9. 3. 19579,1
4.Kamčatka4. 11. 19529,0
5.Západní pobřeží severní Sumatry26. 12. 20049,0
6.Pobřeží Ekvádoru31. 1. 19068,8
7.Rat Islands (Aljaška)4. 2. 19658,7
8.Assam (Tibet)15. 8. 19508,6
9.Kamčatka3. 2. 19238,5
10.Bandské moře (Indonésie)1. 2. 19388,5

 

Zdroje a další informace

Richterova stupnice

Stupnice se používá v seismologii pro označení síly zemětřesení. Vedle této stupnice se používá také Mercalliho stupnice a dříve byly používány i další stupnice.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš