Napsali na PC.SK

Psali v PC.SK 15.8.2000

Uvádím doslovný text převzatý z PC.SK 15.8.2000:

conVERTER 1.25 - koľko rakúskych palcov má pražský lakeť?

Pre niekoho to bude asi ťažká otázka. V takýchto jednotkách už predsa dávno nikto nič nepočítal, nie to ešte aby sa používali. Tak to skúsim inak. Koľko kilometrov má jedna míľa? Alebo koľko stôp má jeden yard? Možno ste už museli niekedy riešiť takéto, alebo podobné otázky, súvisiace s fyzikálnymi jednotkami a ich vzájomným prepočtom. Obyčajne ste vtedy siahli po nejakej encyklopédii, kde sú uvedené koeficienty na vzájomnú konverziu. A možno ste požadovanú (mierne exotickú) jednotku ani nenašli. Netreba zúfať, je tu conVERTER 1.25 od Ing. Jiřího Bureše.

Prevádzame

Skôr ako vám odpoviem na otázku z nadpisu si najprv povedzme niečo o tomto programe. conVERTER je určený na prevod fyzikálnych jednotiek. Nájdete tu 22 tém s desiatkami jednotiek v téme (spolu 515 jednotiek v aplikácii). Tu sú niektoré:

 • Dĺžka - meter, kilometer, centimeter, milimeter, míľa, palec, stopa atď.
 • Plošný obsah - štvorcový meter, hektár, ár, rood, lán, aker atď.
 • Objem - kubický meter, liter, galón, unca, barel, teaspoon atď.
 • Hmotnosť - kilogram, metrický cent, tona, unca, libra, pondus atď.
 • Sila - newton, kilopond, kip, sten atď.
 • Tlak - pascal, bar, pieze, torr atď.
 • Práca - joule, kalórie, watthodina atď. Výkon - watt, kôň, konská sila atď.
 • Elektromagnetizmu (prúd, napätie, odpor …) - ampér, volt, ohm atď.
 • Fotometria (svietivosť, jas, osvetlenie) - kandela, nit, stib, lux atď.
 • Násobky a diely - mikro, giga, kopa, tucet, pár atď.
 • Rýchlosť - kilometre za hodinu, míle za hodinu atď.
 • Teplota - kelvin, stupeň Celsia, stupeň Fahrenheita atď.
 • Rovinný uhol - radián, stupeň, minúta, sekunda, pravý uhol atď.
 • Čas - hodina, deň, milénium, tropický rok atď.

Medzi jednotkami nájdete určite všetky základné a používané, ale nájdete tu aj menej známe, alebo už nepoužívané. Ku každej jednotke existuje stručný popis z vedeckého a niekedy aj historického hľadiska.

Ovládanie

conVERTER má veľmi pekné rozhranie. Celé ovládanie je sústredené do jedného okna a trochu mi pripomína Outlook. V ľavej časti okna nájdete zoznam všetkých tém. Po vybratí niektorej z nich sa vám v pravej časti okna zobrazia všetky jednotky patriace do tejto témy. Po kliknutí na jednotku si môžete v spodnej časti okna prečítať jej popis. Každej jednotke môžete priradiť číselnú hodnotu. Po jej zadaní sa pri všetkých ostatných jednotkách vo vybratej téme zobrazí skonvertovaná hodnota zodpovedajúca tej, ktorú ste zadali. Okrem zoznamu tém si v ľavom okne môžete zobraziť priamo zoznam jednotiek, čím si urýchlite vyhľadanie tej, ktorú potrebujete. Formát zobrazenia konvertovaných hodnôt sa dá meniť na jednoduchú presnosť, dvojitú presnosť, vedecké zobrazenie a pevný počet. Okrem toho conVERTER podporuje prevod hodnôt do rôznych číselných sústav, na zlomky a rímske číslice.

conVERTER sa dá aj jednoducho rozširovať. Všetky údaje potrebné na prevody sú uložené v externom textovom súbore, ktorý si môžete prispôsobiť podľa vlastnej potreby (napr. pridať jednotky, ktoré ste tu nenašli). Všetko je podrobne popísané v Helpe.

Záver

conVERTER 1.25 je výborný program. Je prehľadný, dobre sa ovláda a obsahuje množstvo informácií o danej problematike. Vidieť, že si autor naozaj dal záležať, preto mu hádam ani niet čo vytknúť. Najviac ma potešil fakt, že conVERTER 1.25 je freeware. A aby som nezabudol, pražský lakeť má 22,69 rakúskych palcov.

Napsali

Na PC.SK byl vydán článek o conVERTER 1.25. Chtěl bych touto cestou poděkovat za příznivou recenzi mého programu.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš