Petr Hladiš

Napsal Petr Hladiš

Uvádím doslovný text převzatý z webu Petra Hladiše:

ConVERTER 1.3.1

  • Program na převody jednotek.
  • OS a HW nároky: MS Windows 95 a vyšší. Na disku vyžaduje 0,5 MB.
  • Autor: Jiří Bureš, 1998. Zdroj: http://www.hyperlink.cz/bures.
  • Freeware.

ConVERTER 1.3.1 je aplikace určená pro převody fyzikálních jednotek. Program umí pracovat s více než pěti sty jednotkami. Ty jsou seskupeny do několika oblastí podle fyzikálních veličin. ConVerter umí mezi sebou převádět jednotky těchto veličin: délky, obsahu, objemu, hmotnosti, síly, tlaku, práce, výkonu, elektromagnetismu (proudu, napětí, odporu, magnetického toku, magnetické indukce a intenzity magnetického pole), fotometrie (svítivosti, jasu, osvětlení), rychlosti, teploty, úhlu, času, hustoty, kinematické a dynamické viskozity a průtoku. Taky umí převádět násobky a díly.

Ovládání programu je uživatelsky přívětivé a program stylem navigace připomíná aplikace balíku MS Office. Okno programu je rozděleno na dvě hlavní části. V levé uživatel vybírá fyzikální veličinu, mezi jejímiž jednotkami chce převádět. V závislosti na zvolené veličině se potom v pravé části zobrazí seznam všech aplikací podporovaných jednotek této veličiny včetně jejich zkratek. Vloží-li uživatel ke kterékoliv z nich hodnotu, ta se okamžitě přepočítá a její ekvivalent se zobrazí se zvolenou přesností u všech ostatních jednotek.

Aplikace umožňuje jednoduchým způsobem převádět mezi obdivuhodným množstvím jednotek. Vedle standardních ve středoevropském prostředí používaných jednotek mezi nimi najdeme jednotky používané v anglosaském světě, Rusku či Asii. Kromě v současnosti používaných jednotek, může uživatel pracovat s celou řadou jednotek historických, dnes už nepoužívaných. Jako velký klad spatřuji možnost přidávání vlastních nových jednotek.

Program umí dokonce zobrazit o každé jednotce informace, z nichž mnohé samy o sobě jsou pro žáka zajímavé i z důvodů jiných, než je studium fyziky, a činí aplikaci přitažlivější. Tak např. o objemové jednotce holba nás program informuje: 1 holba = 0,000 707 m3. Vídeňská jednotka objemu u nás platná v letech 1764 až 1876.

ConVERTER umí, kromě samotného převádění jednotek mezi sebou, ještě převádět hodnoty do různých číselných soustav, na zlomky či římské číslice. Převody můžeme kromě tisku i ukládat do souboru.

Program obsahuje kvalitní a obsáhlou nápovědu. Součástí distribuce je i manuál (asi nejlepší jaký jsem u všech testovaných programů viděl), který podrobně popisuje vlastnosti programu a jeho ovládání, seznámí uživatele s hardwarovými a softwarovými nároky, postupem při instalaci a při přechodu na novější verze a s možnými problémy a jejich řešeními.

Program ConVERTER 1.3.1 je užitečná pomůcka nejen pro převod fyzikálních jednotek, ale i pro získávání informací o nich. Na našich školách používané matematicko fyzikální tabulky mu nemohou v žádném případě konkurovat obsahem ani komfortem práce, a tak své místo ve výuce přírodovědných a technických předmětů si určitě najde.

Recenze

Na stránkách Petra Hladiše vyšla recenze na conVERTER 1.31.

Tato recenze byla součástí diplomové práce p. Hladiše na FI MU Brno.

Obdobnou recenzi zveřejnil P. Hladiš i na webu Česká škola.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš